Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Večerek

  Oldřich Večerek


  • * 1.3.1906 Slavkov u Opavy – † květen 1987 Brno


  • válka a odboj 1938–1945; účastník domácího a zahraničního odboje


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Měl velice široké zájmy, v roce 1946 uvedl jako své zvláštní způsobilosti: zákopník, jezdec na koni, cyklista, motocyklista, řidič motorových vozidel i pásových, fotograf, malíř, lyžař, plavec, plachtění, šachista, střelec, lukostřelec, kanoista.
   Pozoruhodné byly i jeho jazykové znalosti: plynně uměl anglicky, německy, částečně francouzsky, polsky, rusky, srbochorvatsky a esperanto.


  • bydliště

   Brno, Merhautova,
   Praha II. Na Moráni 15, hotel Červený (v roce 1946)


  • jiné pocty

   Svastika a skautská láska (skautské vyznamenání)


  • zaměstnání

   účetní tajemník ředitelství pošt v Brně,
   škpt. pěchoty, hlavní štáb MNO Praha (v roce 1946)

  • odborné a zájmové organizace

   skaut (od roku 1919),
   Svaz důstojníků, KČST, Klub spojeneckých důstojníků Praha


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 54, hrob č. 119–120


  • poznámky

   Ve skautingu pracoval od 21. ledna 1919, Opava, druhotřídní, prvotřídní vůdcovská zkouška, vůdce oddílu, vůdce sboru, zástupce okresního zpravodaje, župní zpravodaj.
   Kurzy a Lesní školy: Ústřední Lesní škola Svazu Skautů RČS v roce 1924 (6.–16. 7.) v Drhlenské rokli u Nové Vsi u Mnichova Hradiště (vůdce bratr Elstner).
   Základní vojenskou službu vykonal u Hraničářského praporu 7. Frývaldov.
   Po obsazení pohraničí v říjnu 1938 přešel do Brna.
   Do protinacistického odboje se zapojil již 16. 3. 1939 v Obraně národa (poštovní skupina), v prosinci 1939 odešel do emigrace. Do československé zahraniční armády byl odveden 28. 3. 1940 v Marseille ve Francii v hodnosti nadporučíka pěchoty čs. armády v záloze. Poté přešel do Velké Británie a pracoval zde jako náčelník polní pošty. Osobní číslo: Z; F-2591.
   (Podrobnější životopisné údaje Oldřicha Večerka (zvláště činnost ve skautu) doplnil dne 13. 11. 2011 pan Miroslav Hopfinger z Prahy. Děkujeme.)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Zdeněk Hytka
   znali se z opavského skautingu, pod vlivem Oldřicha Večerka se zřejmě Zdeněk Hytka rozhodl k odchodu do zahraniční armády


  • ulice

   Merhautova
   bydliště po roce 1945


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kopin, mát


Aktualizováno: 15. 08. 2020