Internetová encyklopedie dějin Brna

Arnoštka Barbašová

  Arnoštka Barbašová


  • * 20.5.1899 Vyškov – † po 9.1.1942 Riga(?)


  • válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust


  • rodné jméno

   Barbašová

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   velmi se angažovala v boji proti nastupujícímu fašismu v naší republice

  • příčina úmrtí

   zahynula v koncentračním táboře


  • bydliště

   Brno:
   - Palackého (Palackýgasse) 30
   - Dlouhá 10
   - Zeleného 74


  • vzdělání

   české gymnázium ve Vyškově (27. 6. 1918 maturita),
   Filozofická fakulta Karlovy univerzity v Praze (filozofie, němčina a francouzština)


  • zaměstnání

   středoškolská profesorka


  • poznámky

   Její rodiče bydleli ve Vyškově, oba byli židovského náboženství a zemřeli na začátku roku 1939. Arnoštka Barbašová kromě vystudovaných jazyků zvládla i angličtinu a částečně italštinu a španělštinu, znalosti francouzštiny si prohlubovala několikerým pobytem ve Francii.
   Koncem roku 1924 ustavena suplující profesorkou v Táboře, tam získala v roce 1927 aprobaci. Poté přešla do Plzně, Kremnice a od září 1929 působila na reformním reálném gymnáziu v Ostravě-Přívoze.
   Do Brna-Králova Pole přišla k 1. září 1933, od 1. září 1938 přešla na reálné gymnázium v Brně-Žabovřeskách. V únoru 1939 musela napsat prohlášení, že oba rodiče byli židovského náboženství, po okupaci ČSR byla 18. dubna 1939 poslána na okamžitou dovolenou. Dne 24. dubna si na nátlak podala žádost o penzionování a k 30. červnu 1939 byla přeložena ve věku 40 let na trvalý odpočinek.
   Pokusy (legální i ilegální) o odchod do zahraničí se jí nezdařily, jako židovce jí byly sníženy potravinové příděly a byla takřka vyloučena z lékařské péče (přitom od 28 let trpěla těžkou cukrovkou, z toho důvodu měla dokonce snížený učební úvazek na 17 hodin týdně).
   Z Brna do Terezína byla transportována 2. prosince 1941 (transport číslo H/G-79), z Terezína 9. ledna 1942 pod číslem 023 "na východ", údajně do koncentračního tábora v Rize (místo a datum úmrtí neznáme).

   Profesorka Barbašová byla velmi uzavřená, žila sama, těžko navazovala bližší vztahy, její zdravotní stav nebyl dobrý - přesto velmi brzy rozpoznala nebezpečí fašismu a angažovala se v boji za upevnění protifašistického mínění naší veřejnosti a odhalování fašistických tendencí. V královopolském gymnáziu byl na jaře 1938 rozšiřován fašizující časopis, vydávaný Hnutím za nové Československo, malá část tehdejšího profesorského sboru zaujala k viníkům tolerantní postoj při vyšetřování i potrestání. Zásluhou profesorů Barbašové a Horníčka a části studentů se podařilo propagátora fašismu odhalit - tato událost byla dokonce publikována v Rovnosti v článku "Cagoulardi na královopolském gymnasiu" (Cagoulardy se nazývali tehdejší francouzští fašisté).

   Životopis "In memoriam prof. Arnošty (Arnoštky) Barbašové" včetně fotografie předal do sbírek Muzea města Brna Dušan Richter z Brna-Králova Pole, někdejší žák tamního gymnázia, děkujeme.
   V databázi www.holocaust.cz jsou tyto údaje: transport G-79 dne 2. 12. 1941 z Brna do Terezína. Transport O-23 dne 9. 1. 1942 Terezín–Riga. Zahynula.


  • obrazy

   img1709.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Pavel Reiss
   její žák na gymnáziu v Brně-Králově Poli; stejný transport, označení G, z Brna do Terezína 2. 12. 1941


  • ulice

   Palackého (Palackýgasse)
   bydliště Zeleného
   bydliště


  • osoba na objektech

   oběti druhé světové války
   pamětní deska: Slovanské náměstí 7/01


  • události

   2. 12. 1941
   Transport židovských občanů z Brna s označením "G"
   v transportu měla číslo 79


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 06. 05. 2018

Arnošta Barbašová (uprostřed). MuMB - sbírky, inv. č. 154 593.