Internetová encyklopedie dějin Brna

Václav Dyk

  Prof. MVDr. Václav Dyk


  • * 27.2.1912 Strakonice – † 6.11.1995 Brno


  • vysokoškolský pedagog na Vysoké škole veterinární v Brně, obor parazitologie ryb a některých druhů lovné zvěře včetně biologie a ekologie klíštěte obecného


  • národnost

   česká


  • nej...

   Československo: zakladatel čs. ichtyoparazitologické školy

  • zajímavé okolnosti

   přední odborník a znalec čsl. rybářství, hydrobiologie, myslivosti a ochrany přírody


  • vzdělání

   Vysoká škola veterinární v Brně (1938 promoce)


  • dílo

   Jeho pedagogická, vědecká, odborná, praktická a publikační činnost zaujímá celá odvětví rybníkářství, říčního rybářství, hydrobiologii, bionomii, parazitologii a choroby ryb, ekologii, ochranu přírody a krajiny, bionomii lovné zvěře, ornitologii, ale také kynologii a sportovní rybářství.
   Dyk je rovněž autorem nebo spoluautorem více než 30 odborných knih, učebnic a kompendií. Kromě toho publikoval velký počet původních vědeckých prací, populárně-vědeckých a odborných článků.
   Přispěl mimořádnou měrou k rozvoji čsl. rybářství. Jeho zásluhou byla po druhé světové válce na VŠV zavedena bezplatná služba veřejnosti určující choroby akvarijních ryb.


  • zaměstnání

   Výzkumná stanice rybářská a hydrobiologická při rybářské škole ve Vodňanech (od roku 1939),
   Výzkumná stanici zemědělská v Opavě (od roku 1946),
   návrat na VŠV do Brna, kde působil od roku 1948 až do odchodu do výslužby (v roce 1953 Katedru parazitologie a invazních chorob s oddělením pro nemoci ryb a včel; proděkan Veterinární fakulty VŠZ; 5 let zastával funkci prorektora)

  • odborné a zájmové organizace

   vědecký redaktor Sborníku VF (plných 17 let),
   hlavní redaktor všech publikací a časopisů VŠZ v Brně


  • poznámky

   Zdroj: Pokorný, J.; Lucký, Z.; Lusk, S.; Pohunek, M.; Jurák, M.; Štědronský, E. & Prášil, O. 2004. Velký encyklopedický Rybářský slovník, nakl. Fraus, Plzeň.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "Prof. MVDr. Václav Dyk se dožívá 70 let"


  • partneři

   Sylva Dyková (Kučerová)
   sňatek: 27. 9. 1938, Brno


  • autor

   Kuc


Aktualizováno: 22. 02. 2020