Internetová encyklopedie dějin Brna

Zběhlí řeholní bratři

Zběhlí řeholní bratři


 • 14. 9. 1524 


 • místo

  Budín


 • charakteristika

  Na příkaz krále Ludvíka Jagellonského představitelé města měli zakročit proti "mnichům, kteří z klášterů mnozí zběhli a ve městě bludy i jiného kacířství v lidi vsívali".
  Panovník zároveň poručil purkmistrovi a radě města Brna, "aby těch zběhlých mnichů netrpěli ani přechovávati nedopouštěli, než do těch klášterův, odkud zutíkali, navrátili".


 • účastníci

  Ludvík Jagellonský, král český a markrabě moravský,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018