Internetová encyklopedie dějin Brna

Provedení první veřejné pitvy v Brně

Provedení první veřejné pitvy v Brně


 • 28. 11. 1594 


 • ulice

  Špitálka

 • místo

  původní špitál malomocných s malou kaplí sv. Štěpána mučedníka

 • nej...

  Morava
  první dokumentovaná anatomická pitva na území Moravy


 • charakteristika

  pitvu služky prýmkaře Benjamina Hellera, jež spáchala sebevraždu utopením, provedl absolvent basilejské univerzity Simeon Grynaeus, žák významného dánského anatoma Caspara Bauhina


 • zajímavosti

  v roce 1600 opustil Grynaeus Brno a odešel do Olomouce, kde až do své smrti v roce 1614 působil jako zemský lékař

 • poznámka

  Původní špitál malomocných s malou kaplí sv. Štěpána mučedníka, zmiňovanou už v roce 1293 (odtud také v oněch místech ulice Štěpánská), stál přibližně na místě dnešního Úřadu práce.
  Špitál byl zeměpanského založení a je doložen už 18. 7. 1343. Od roku 1382 patřil pod správu města Brna, jemuž ho daroval s příslušným majetkem ve vsích Křenová, Harasy u Mokrůvek, Manicích u Žabovřesk aj. Město ho spravovalo pomocí jmenovaných dvou správců, čili špitálních mistrů, kteří řídili provoz ústavu. Měšťané Brnu mu také odkazovali - pro spásu svých duší - drobné finanční částky, z čehož špitál prakticky žil. Později (od konce 16. století) se stal útulkem pro staré, zchudlé a práce neschopné měšťany, v 19. století se mu říkalo chorobinec pro chudé.
  V roce 1783 rozhodl císař Josef II. měšťanský špitál nadále rozšířit o sousední budovu provizorního vojenského špitálu, kde od roku 1784 skutečně chorobinec působil.
  Zrušen byl až na samém konci 19. století (ne-li až na přelomu 19. a 20. století). Na jeho místě pak v letech 1910–1913 vyrostl kostel na Křenové, škola a později i budova dnešního Úřadu práce.


 • prameny, literatura

  zobrazit


 • osoby

  Simeon Grynaeus
  absolvent basilejské univerzity, který pitvu provedl


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 13. 07. 2018