Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost rozloučení s XI. Vánočním stromem republiky v Jehnicích

Slavnost rozloučení s XI. Vánočním stromem republiky v Jehnicích


 • 2. 12. 1934 


 • ulice

  náměstí 3. května

 • místo

  Jehnice


 • charakteristika

  Slavnost se konala 2. 12. 1934 na návsi v Jehnicích u Brna (dnes Brno-Jehnice), poté byl XI. Vánoční strom republiky předán městu Brnu; strom pocházel z polesí Svinošice, které je v majetku města Brna.


 • účastníci

  starosta Brna Karel Tomeš,
  tajemník České zemské péče o mládež Rudolf Pospíšil,
  starosta Jehnic František Kučera,
  občané Jehnic, Mokré Hory a Ořešína a žáci zdejší školy

 • zajímavosti

  zápis kronikáře, řídícího učitele Karla Hudce

 • poznámka

  Zápis v obecní kronice:
  „Na návsi v Jehnicích se konala slavnost rozloučení a předání vánočního stromu. Strom, krásný vysoký smrk, se vybírá každoročně již několik let a staví se na náměstí Svobody v Brně.
  Podnět dal zemřelý spisovatel Rudolf Těsnohlídek, akci zajišťuje Okresní péče o mládež pro Velké Brno. V tomto roce se strom vybíral ve svinošických lesích, které jsou majetkem města Brna.
  Strom byl přivezen do Jehnic a v 10 hodin dopoledne byla na návsi zahájena slavnost. Žáci školy přednesli příležitostné básně, strom ozdobili květinami a praporky. Po proslovu o významu tohoto dne doprovodili občané strom až na hranici obce, kde se s ním rozloučili. Jako první dar věnovalo zdejší obecní zastupitelstvo 100 Kč."

  V dobovém tisku, Lidových novinách, je popis události podrobnější, doplněný o jména účastníků slavnosti.. Školní děti nejdříve strom krásně vyzdobily. O účelu a významu akce promluvil tajemník České zemské péče o mládež Rudolf Pospíšil. Poté zazpívaly žáci jehnické školy koledy a přednesly básně. Lesmistr Horáček vzpomněl na tvůrce této myšlenky, spisovatele Rudolfa Těsnohlídka, poté předal strom přítomnému starostovi Brna Karlu Tomešovi.
  Brněnský starosta poděkoval všem a projevil přání, aby v duchu hesla „Demokracie dětem“ se dočkal letošní vánoční strom republiky pěkných výsledků. Jako první dar odevzdal starosta obce František Kučera 100 Kč. Za zvuků hudby místní kapely a doprovodu školních dětí i občanů odjel poté strom na vozech tažených koňmi do Brna.


 • obrazy

  img20817.jpg img20818.jpg


 • prameny, literatura


 • události

  4. 12. 2007
  Slavnostní rozsvícení vánočního stromu v Brně-Jehnicích 18. 12. 1949
  Vysazení vánočního stromu republiky 8. 12. 1934
  Zahajovací slavnost XI. Vánočního stromu republiky v Brně


 • osoby

  František Kučera
  účastník slavnosti, jménem obce Jehnice předal první dar vánočnímu stromu republiky Rudolf Pospíšil
  řečník na slavnosti Rudolf Těsnohlídek
  iniciátor tradice Vánočních stromů republiky k podpoře opuštěných a potřebných dětí jako každoroční charitativní akce Karel Tomeš
  účastník slavnosti, převzal od obce Jehnice XI. vánoční strom republiky pro město Brno


 • objekty

  vánoční strom
  památný strom: náměstí 3. května 0/04


 • městská část

  Brno-Jehnice


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 03. 02. 2019

Ozdobený vánoční strom je na jehnické návsi připravený k odjezdu do Brna (2. 12. 1934). Fotografii pro naši encyklopedii poskytl jeden ze čtenářů naší encyklopedie, děkujeme.