Internetová encyklopedie dějin Brna

Návštěva císaře Františka Josefa I. v první české obecné škole v Brně

Návštěva císaře Františka Josefa I. v první české obecné škole v Brně


 • 27. 6. 1892 


 • ulice

  náměstí 28. října
  tehdy Hutterův rybník

 • číslo orientační

  22


 • charakteristika

  Císař navštívil Brno při příležitosti konání střelecké slavnosti, poté následovaly návštěvy ústavů a závodů. Mezi nimi byla i první česká obecná škola v Brně, kde se na závěr své krátké návštěvy podepsal do pamětní knihy školy.


 • účastníci

  František Josef I., císař rakousko-uherský,
  Gustav Winterholler, starosta Brna

 • zajímavosti

  Navštívil i městský sirotčinec v Gorkého ulici - tuto návštěvu připomíná pamětní deska z roku 1892.

 • poznámka

  V kronice školy je událost podrobně popsána.
  U vchodu do školy přednesli dva žáci básně a císaři předali kytice. Císař se jich zeptal na jména (Hodáč, žák III. třídy, a Růžena Burjanová, žákyně II. třídy). Poté byl představen učitelský sbor a za zpěvu národní hymny císař vystupoval po schodech nahoru. Po ukončení zpěvu pravil: „Velice pěkně zpíváte“.
  Navštívil některé hodiny (komentoval slovy „Dobře to umíte“), zvláště se mu líbila hodina tělocviku („Dobře, dobře - velmi dobře“). Zapsal se do pamětní knihy školy, k tomuto účelu byl zakoupen kalamář a pero, které byly poté uloženy v kanceláři správce školy (pero se dnes nachází ve fondu školy v AMB).
  Správce školy zapsal do kroniky i drobnou příhodu při zápisu: císař se podepisoval do pamětní knihy v kanceláři, jen v přítomnosti správce školy. Příhoda měla být doklad, který „zrcadlí nejlépe lidumilnou povahu J. V. Císaře Pána“. Když císař vešel do kanceláře, pravil: „Ja, ich sehe schon nicht gut, musst mir zuerst die Augengläser nehmen.“ Vyňal „okurale“ a začal opět psát. Když zpozoroval, že mu vadí rukavička, sňal ji se slovy: „Es geht nicht recht, musst mir nachdem Handschuh ausziehen.“ Poté si rukavici znovu oblékl, uschoval brýle a odcházel s usměvavou tváří.


 • prameny, literatura


 • události

  28. 6. 1892
  Položení základního kamene ke stavbě zaopatřovacího ústavu císaře Františka Josefa
  účast císaře
  26. 6. 1892
  Slavnost IV. rakouské spolkové střelby
  účast císaře


 • školy

  Pětitřídní chlapecká obecná škola


 • osoby

  František Josef I. Habsburský
  Fabián Popelka
  pedagog Gustav Moriz Winterholler


 • objekty

  František Josef I.
  pamětní deska: Gorkého 14/03
  pamětní deska připomíná návštěvu sirotčince


 • městská část

  Brno-sever


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 10. 07. 2018