Internetová encyklopedie dějin Brna

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky

Cechovní spory mezi tobolečníky a měšečníky


 • 1. 12. 1399 


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna píší představitelům města Vídně, že v Brně je rozepře mezi mistry tobolečníky a měšečníky.
  Měšečníci chtějí přijímat do svých dílen tobolečnické tovaryše, kteří by pracovali pro jejich užitek a trh - tomu se tobolečníci právem brání. Podle práva a zvyku v jiných městech tobolečníci byli odvoláni s vědomím rady na práva a zvyky vídeňských mistrů. Brněnská městská rada proto prosí vídeňskou radu o oznámení, jaká práva a zvyklosti ve výše zmíněné věci mají vídeňští mistři tobolečníci a měšečníci, aby podle toho mohla rozsoudit spor brněnských mistrů.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  purkmistr, rychtář a rada města Vídně


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018