Internetová encyklopedie dějin Brna

Přijetí do františkánského řádu

Přijetí do františkánského řádu


 • 14. 9. 1451 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Jan Kapistrán, generální vikář za Alpami a generál řádu otce Františka, přijímá do konfraternity svého řádu dobrodince i s rodinami z řad brněnských měšťanů.


 • účastníci

  Jan Kapistrán, františkán,
  měšťané brněnští

 • zajímavosti

  Přidává i zvláštní milost, že bude-li v případě smrti jmenovaných osob oznámeno jejich úmrtí řádové kapitule, mají se za ně konati bohoslužby jako za zemřelé řádové bratry.

 • poznámka

  Dobrodinci byli kupec Pavel z Jihlavy, jeho manželka Regina s dětmi a rodiči, Markéta, vdova po Janovi Házovi, její sestra Dorota, vdova po Jindřichovi Házovi s dětmi a rodiči.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Jan Kapistrán
  generál řádu otce Františka


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018