Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava Cyril a Metoděj - doba, život, dílo

Výstava Cyril a Metoděj - doba, život, dílo


 • 28. 3. 2013 (28.3.–29.9.2013)


 • ulice

  Kobližná

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Palác šlechtičen


 • charakteristika

  historicky orientovaný výstavní projekt u příležitosti 1150. výročí příchodu byzantské misie Konstantina/Cyrila a Metoděje na Moravu


 • poznámka

  Cyril a Metoděj - doba, život, dílo
  Ojedinělá prezentace obecně kulturního a společenského fenoménu cyrilometodějské mise s důrazem na zásadnost jejího vlivu pro formování českého národního společenství. Špičková historická a archeologická prezentace materiálů z více než půl století trvajících výzkumů MZM a partnerských organizací vztahujících se k Velké Moravě před, v době i po působení věrozvěstů.
  (2. patro Paláce šlechtičen)

  Cyrilometodějské stopy v hudbě, divadle a literatuře
  Představení umělecké a umělecko-edukační reflexe cyrilometodějské tradice v hudbě, divadle a literatuře. Obsahem projektu byly prezentace uměleckých počinů a artefaktů z jednotlivých umění.
  (2. patro Paláce šlechtičen)

  Ohlas cyrilometodějské tradice v lidové kultuře
  V 19. století zaznamenala cyrilometodějská tradice v prostředí lidových vrstev moravského venkova, ale i města značný ohlas. Věrozvěsti jako představitelé česky orientované duchovní kultury se stali jednou z ikon emancipující se české společnosti. Téma se odrazilo na keramice, devoční grafice a poutních tiscích.
  Významným příkladem uplatnění cyrilometodějského námětu je ojedinělá podmalba na skle Křest knížete Bořivoje, pocházející z okruhu ždánické malby z první třetiny 19. století. Vystavené exponáty doplnily pozoruhodné dokumentární fotografie z velehradských poutí z první třetiny 20. století.
  (Kaple Paláce šlechtičen)

  Z Velké Moravy až do nepaměti a zpět
  Výstava zahrnovala fotografie z rozsáhlého teritoria, které bylo v devátém a desátém století prokázaným způsobem spjato s misií svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich žáků.
  Výtvarně zpracované záběry zachytily dochované církevní památky z území tehdejší Velké Moravy, Bulharska, Makedonie, Rumunska a Srbska, které mají s dílem a duchovním odkazem věrozvěstů Cyrila a Metoděje a jejich učedníků nějakou souvislost. Autor fotografií – Mgr. Petr Francán – na tomto projektu pracuje již několik let. Souborná fotografická prezentace stavebních památek a obsáhlejší texty upozornily na hlubší významové souvislosti daného dějinného období.
  (přízemí Paláce šlechtičen)


 • obrazy

  img16057.jpg img16058.jpg img16059.jpg img16060.jpg img16061.jpg img16062.jpg


 • prameny, literatura


 • stavby

  Palác šlechtičen
  Kobližná 1/116


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  hub


Aktualizováno: 30. 09. 2018

Pohled do výstavy "Cyril a Metoděj - doba, život, dílo", která byla zahájena 28. 3. 2013 v Paláci Šlechtičen v Kobližné ulici. Foto: Silvie Doleželová, MZM.