Internetová encyklopedie dějin Brna

Výstava "Antonín Širůček - život a dílo"

Výstava "Antonín Širůček - život a dílo"


 • 27. 2. 2014 (27.2.2014–30.3.2014)


 • ulice

  Špilberk

 • číslo orientační

  1

 • katastr

  Brno-město

 • místo

  Hrad a pevnost Špilberk

 • nej...

  Brno


 • charakteristika

  Výstava „Antonín Širůček – život a dílo“, představila veřejnosti činnost tohoto významného, ale často opomíjeného sochaře a malíře, který tvořil převážně v Brně.
  Výběrem typických ukázek z jeho děl seznamovala s jeho tvůrčím vývojem od raného období ve čtyřicátých letech dvacátého století až po závěr autorovy tvorby ve druhé polovině let sedmdesátých.


 • účastníci

  Jiří Hlušička, autor výstavy,
  Jana Svobodová, kurátorka výstavy

 • zajímavosti

  Antonín Širůček je autorem mnoha děl zdobících město Brno, jako např. plastiky Lovec sobů (rok 1961), která je umístěna u pavilonu Anthropos, portrétního reliéfu Bedřicha Smetany (rok 1974) na Joštově ulici, sochy Strojírenství (r. 1976) na Šumavské ulici nebo sochy Matka s dítětem (rok 1976) v Brně-Bystrci.

 • poznámka

  Autor výstavy: PhDr. Jiří Hlušička
  Součástí vernisáže bylo představení monografie o Antonínu Širůčkovi od jeho dlouholetého přítele a autora výstavy PhDr. Jiřího Hlušičky.

  Vystavená díla Antonína Širůčka pocházela ze sbírek Muzea města Brna, Moravské galerie, ze soukromých sbírek a od rodinných příslušníků.

  Antonín Širůček se narodil 31. ledna 1913 v obci Trávníky u Letovic. Později v letech 1933 až 1935 vystudoval Odbornou keramickou školu v Praze a hned po jejím ukončení navázal dalším studiem na pražské Akademii výtvarných umění v sochařském ateliéru profesora Bohumila Kafky. Studium dokončil před začátkem druhé světové války, která na šest let de facto pozastavila jeho tvůrčí činnost.
  Po válce se autor usadil v Brně, kde nalezl správné podmínky pro svůj tvůrčí rozvoj. Nejprve se stal členem Spolku výtvarných umělců Aleš a posléze vstoupil i do Bloku moravskoslezských umělců. Jeho výtvarný život ale ovlivnil běh společenských událostí, které se mimo jiné projevily ustavením Svazu československých výtvarných umělců. Širůček jako člen tohoto svazu osvědčil svůj smysl pro monumentální sochařský tvar, aniž propadl dogmatickým požadavkům, kladeným v padesátých letech na uměleckou tvorbu.
  Špatný zdravotní stav i psychické problémy, způsobené neutěšenými společenskými poměry zřejmě dohnaly autora k rozhodnutí vzít si život dne 22. 2. 1977.

  Související literatura, která se nevztahuje k samotné výstavě, ale k životu a činnosti Antonína Širůčka:
  - J. Hlušička, Antonín Širůček. Výběr ze sochařského, malířského a kreslířského díla, Brno 1984.
  - J. Hlušička a A. Malina, Antonín Širůček, Brno 2014.


 • prameny, literatura


 • osoby

  Antonín Širůček
  autor vystaveného díla


 • stavby

  Hrad a pevnost Špilberk
  Špilberk 1/210


 • městská část

  Brno-střed


 • autor

  Studentský záznam


Aktualizováno: 03. 08. 2019