Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnostní zahájení farmaceutického studia na brněnské univerzitě

Slavnostní zahájení farmaceutického studia na brněnské univerzitě


 • 1. 12. 1945 


 • ulice

  Veveří

 • číslo orientační

  70

 • místo

  aula Právnické fakulty Masarykovy univerzity


 • charakteristika

  Žádost o zřízení farmaceutického studia při Masarykově univerzitě, kterou 31. května 1945 podali zástupci moravských farmaceutů, podpořila Přírodovědecká fakulta MU i Akademický senát MU.
  Podle vládního usnesení ze 4. října 1945 se farmaceutické studium zavedlo na Přírodovědecké fakultě MU od studijního roku 1945/1946 jako čtyřsemestrové, od roku 1948 bylo prodlouženo na osm semestrů a přičleněno k Lékařské fakultě MU.
  Když bylo v roce 1950 zrušeno farmaceutické studium na Univerzitě Karlově, výuka farmaceutů probíhala výhradně v Brně, od roku 1952 ji zajišťovala nově vzniklá Farmaceutická fakulta MU., zrušená v roce 1960.


 • zajímavosti

  Farmaceutická fakulta byla v Brně zrušena v roce 1960, kdy se výuka farmacie přesunula do Bratislavy. V důsledku federativního uspořádání státu byla v roce 1969 zřízena pro české země Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy se sídlem v Hradci Králové.
  Farmaceutická fakulta se vrátila do Brna až v roce 1991, ne však jako součást Masarykovy univerzity, nýbrž Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dříve Vysoká škola veterinární)).


 • prameny, literatura


 • události

  28. 11. 1952
  Slavnostní otevření Farmaceutické fakulty MU


 • stavby

  Právnická fakulta Masarykovy univerzity
  Veveří 70/158


 • autor

  Kal


Aktualizováno: 29. 03. 2019