Internetová encyklopedie dějin Brna

Slavnost rozloučení s I. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou

Slavnost rozloučení s I. Vánočním stromem republiky v Bílovicích nad Svitavou


 • 7. 12. 1924 


 • charakteristika

  Slavnost se konala symbolicky v Bílovicích nad Svitavou v neděli 7. 12. 1924, protože v katastru obce Rudolf Těsnohlídek na procházce se svými přáteli našel před pěti lety malou odloženou holčičku. Strom věnovala lesní správa školního lesního statku Vysoké školy zemědělské v Brně, pokácen byl v sobotu 6. 12. 1924 v lese pod Skalami. Strom (jedle) měřil 19 metrů.
  V den slavnosti rozloučení čekali na pomezí Bílovic žáci místní školy obecné, měšťanské a živnostenské, spolu s nimi i školní mládež z Řicmanic a četné obecenstvo na přivážený strom. Na sokolském cvičišti byla jedle ozdobena květy, prapory a označena nápisem „I. vánoční strom republiky“. Strom převzal zástupce České zemské péče o mládež, poté jej pozdravili Rudolf Těsnohlídek a náměstek starosty Bílovic. Verše přednesl dorostenec Červeného kříže.
  Po hymnách obyvatelstvo doprovázelo v průvodu a s hudbou vůz s jedlí tažený dvojspřežím za obec.
  Vánoční strom byl dopraven do vojenských baráků v Brně, odkud byl v pátek 12. 12. 1924 dopraven na náměstí Svobody.


 • účastníci

  Rudolf Těsnohlídek, řečník na slavnosti,
  Alois Kala, náměstek starosty Bílovic,
  žáci škol v Bílovicích a Řícmanicích,
  obyvatelé Bílovic nad Svitavou

 • zajímavosti

  V brněnských předměstích Obřany, Maloměřice a Husovice budil strom velikou pozornost a byl „uctivě zdraven a obdivován“. V Králově Poli strom pozdravili chovanci ústavu pro zmrzačené děti a odevzdali první dar, nábytek pro menšinovou školu na severní Moravě.

 • poznámka

  Rudolf Těsnohlídek věnoval jako redaktor Lidových novin velkou pozornost propagaci nové tradice a vysvětlení jejího smyslu. Již v pátek 5. 12. 1924 vyšel v Lidových novinách text „Betlem našich dní 1919–1924“, kde připomněl čtenářům událost před pěti lety, kdy našel s přáteli opuštěnou Lidušku.
  Dne 6. 12., kdy se strom v Bílovicích kácel, vyšel článek „Vánoční strom republiky 1914–1924“, kde Těsnohlídek dával strom do souvislosti s úctou k padlým v první světové válce, která začala před deseti lety. Současně upozornil i na ideu stromu v Kodani: tehdy se Dánsko války neúčastnilo, ale soucítilo s utrpením rodin, jejichž členové museli bojovat na frontách. Týž den vyšla i jeho báseň „Vánoční strom republiky“, která byla přednesena i na slavnosti rozloučení v Bílovicích.


 • prameny, literatura


 • události

  13. 12. 1924
  Zahajovací slavnost I. Vánočního stromu republiky v Brně


 • osoby

  Milan Navrátil
  účastník slavnosti Rudolf Těsnohlídek
  účastník slavnosti


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 11. 02. 2019