Internetová encyklopedie dějin Brna

Spory města se zábrdovickým klášterem

Spory města se zábrdovickým klášterem


 • 23. 8. 1661 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Zemské hejtmanství zaujímá stanovisko ke sporu o oprávnění vinného a pivního šenku mezi purkmistrem a radou města Brna jako žalující stranou a Bohumírem Oleniem, opatem, převorem a konventem zábrdovického kláštera jako obžalovanou stranou.
  Prohlašuje, že se klášter neoprávněným šenkem provinil porušením mílového práva, uděleného v dávných dobách městu a postupně od dalších českých panovníků potvrzeného. Proto je třeba, aby klášter dodržoval ustanovení mílového práva a pokud bude vyrábět víno a pivo, má to být jen pro jeho potřebu a ne pro cizí lidi.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna,
  Bohumír Olenius, opat premonstrátského kláštera v Zábrdovicích


 • prameny, literatura


 • události

  15. 8. 1544
  Nové potvrzení mílového práva


 • osoby

  Bohumír Matouš Olenius
  opat zábrdovického kláštera


 • městská část

  Brno-Židenice


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 11. 08. 2018