Internetová encyklopedie dějin Brna

Potvrzení předcházejících privilegií

Potvrzení předcházejících privilegií


 • 24. 10. 1633 


 • místo

  Vídeň


 • charakteristika

  Ferdinand II., král český a markrabě moravský oznamuje, že jej požádali purkmistr, konšelé, obecní starší a obec města Brna, aby jim potvrdil předcházející privilegia od jeho předků.
  Ferdinand III. jim všechna jejich práva a výsady schvaluje a potvrzuje, ale jen potud, pokud neodporují Obnovenému zřízení zemskému a nečelí královským regálům, právům a povinnostem. Navíc se toto schválení a potvrzení má vztahovat jen na měšťany katolického vyznání. Zároveň přikazuje, aby nepřijímali za měšťana do obce nikoho, kdo není katolické víry a také jej mezi sebou nestrpěli.


 • účastníci

  Ferdinand II, král český a markrabě moravský,
  purkmistr, konšelé, obecní starší a obec města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018