Internetová encyklopedie dějin Brna

Vyzvednutí poručenství Jana z Lipé

Vyzvednutí poručenství Jana z Lipé


 • 29. 4. 1564 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Pertolt z Lipé oznamuje, že "truhličku s poručenstvím" a některé jiné věci, které měl jeho otec Jan uschovány u purkmistra a rady města Brna, si vyzvedl a zprošťuje tak Brňany jakéhokoliv závazku nyní i pro budoucnost.


 • účastníci

  Pertolt z Lipé,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Pertolt byl po otci nejvyšším maršálkem království českého


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018