Internetová encyklopedie dějin Brna

Potíže s obnovením městské rady

Potíže s obnovením městské rady


 • 14. 5. 1525 


 • místo

  Budín


 • charakteristika

  Ludvík Jagellonský sděluje purkmistrovi a konšelům města Brna, že opětovně vyzývá Viléma Kunu z Kunštátu a na Hrádku, podkomořího Markrabství moravského, aby ihned a bez meškání obnovil a stvrdil zdejší radu. Pokud by tak neučinil, čehož se pisatel obává, poroučí purkmistrovi a radě, aby radu sami obnovili a Ludvíkovi potom tento akt oznámili a on již jim vše stvrdí.


 • účastníci

  Ludvík Jagellonský, král český a markrabě moravský,
  Vilém Kuna z Kunštátu, moravský podkomoří,
  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  Městská rada se obvykle "sázela" - tedy obměňovala - týden po Velikonocích. Úřední rok se nekryl s kalendářním rokem.

 • poznámka

  V letech 1520–1526 Vilém Kuna z Kunštátu a na Hrádku zastával úřad moravského podkomořího.


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 14. 07. 2018