Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Tvarůžek

  Robert Tvarůžek


  • * 1.9.1870 Bzenec (okres Hodonín) – † 31.3.1943 Brno


  • šermíř a publicista, lektor šermu na vysokých školách; zakladatel a vůdčí osobnost českého sportovního šermu na Moravě před 1. světovou válkou i po ní


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   Tvůrce české šermířské terminologie tohoto sportovního odvětví.
   Hlavní organizátor i rozhodčí téměř všech významnějších šermířských turnajů a dalších akcí v Brně.
   Jako instruktor šermu se rozhodujícím způsobem podílel na vzniku a rozvoji šermířských odborů v předních brněnských sportovních klubech (např. SK Moravská Slavia 1905–1912 a SK Achilles) i na výuce šermu na středních školách (zejména 1. české gymnasium) i vysokých školách (od roku 1913 Česká technika).


  • bydliště

   Bzenec čp. 366 (rodný dům),
   Brno-Královo Pole, Bartošova 21


  • vzdělání

   gymnázium v Uherském Hradišti,
   Vojenská akademie ve Vídni - absolvování šermířského kurzu

  • vyznamenání a pocty

   mistr šermíř II. třídy (1901),
   vrchní mistr šermíř (1914)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   učitel tělocviku a šermu ve Strassu, v Budapešti, v Enns, Petrovaradínu,
   učitel šermu v různých vojenských školách (od roku 1896) - i u císařského dvora,
   důstojník c.k. rakouské armády - nadporučík, později hejtman - a čs. armády
   fechtmeister v kadetní škole v Brně-Králově Poli (15 let),
   vrchní mistr šermíř v c.k. rakousko-uherské armádě (1914),
   vrchní mistr československé armády (4. 4. 1919),
   štábní kapitán (od roku 1921),
   tělovýchovný náčelník posádky v Brně (1925),
   poté odchod do výslužby

  • odborné a zájmové organizace

   SK Achilles,
   Moravská Slavia,
   zakladatel šermířského odboru SK Židenice,
   vinařský odborník


  • pojmenováno

   Tvarůžkův šermířský fond (doložen v době úmrtí, místo květinových darů při pohřebním obřadu mělo být pamatováno na tento fond),
   Tvarůžkův memoriál - od roku 1999 pořádá Sokol I. mezinárodní turnaj v šermu (první se pořádal již v roce 1946)


  • poznámky

   Ve sportovních klubech položil základy k šermířskému sportu, jeho výcviku i závodní činnosti. Věnoval se také výcviku studentů.
   Jeho zásluhou se dostal šerm i na řadu středních škol a Brno v něm získalo mnoho úspěchů.
   Později se také stal i lektorem na brněnské technice a univerzitě.
   Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 4. 1943.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Antonín Cipra
   A. Cipra byl svědkem při sňatku R. Tvarůžka František Láska
   žák šermu Jaromír Láska
   žák šermu Miloš Láska
   žák šermu Otomar Láska
   žák šermu


  • partneři

   Aloisie Tvarůžková (Handlová)
   sňatek: 4. 10. 1920, Brno (městská rada)


  • rodiče

   Matěj Tvarůžek
   Josefa Tvarůžková (Břešťáková)


  • ulice

   Bartošova
   bydliště doložené v roce 1920 (dnes Vackova)


  • události

   16. 10. 1976
   Tvarůžkův memoriál v šermu šavlí
   pojmenován po něm memoriál
   14. 4. 1940
   XII. ročník šermířského turnaje o putovní cenu ředitelů středních škol v Brně
   rozhodčí v šermířských turnajích
   19. 2. 1940
   Vytvoření šermířského odboru SK Židenice
   předseda šermířského klubu


  • související odkazy

   matriční záznam - N
   MZA v Brně, fond Sbírka matrik (1579–1949) - E 67, sign. 5151, Matrika narozených Bzenec 1855–1876, s. 223.


  • autor

   MŠ, Menš, Jiv, MJ


Aktualizováno: 25. 03. 2020