Internetová encyklopedie dějin Brna


Každý, kdo se chtěl blíže seznámit s historií našeho města, začínal nejspíše u dvousvazkových Dějin města Brna autorského kolektivu vedeného Jaroslavem Dřímalem. Od vydání tohoto souborného díla však uplynulo nškolik desítek let, tedy zdánlivě dostatečně dlouhá doba k doplnění nových poznatků, k novému edičnímu počinu. K takovému dílu zatím však čas zřejmě ještě nedozrál.

Brno

Nápad začít pracovat na dějinách Brna encyklopedickou formou se zrodil v hlavě známé brněnské historičky, paní Mileny Flodrové, která se stala i nejplodnějším přispěvatelem rodící se encyklopedie.

V Muzeu města Brna jsme tomuto nápadu přidali další rozměr, elektronickou formu zpracování, která nabízí jedinečné kombinační možnosti při práci se zadanými informacemi, a nevyžaduje žádný termín předání rukopisu do tisku.
Strukturu celé encyklopedie i jednotlivých karet jsme začínaly navrhovat s kolegyní, historičkou Mirkou Menšíkovou, před více než třemi lety, ale už od počátku byl autorský kolektiv pro všechny zájemce o práci na našem projektu otevřený. Záhy se k nám také začali přidávat kolegové nejen z našeho muzea, ale i z dalších brněnských institucí, Archivu města Brna, Masarykovy univerzity a Moravské galerie. Neocenitelnou práci tu po celé přípravné období odváděl kolega Marek Peška, archeolog z brněnské obecně prospěšné společnosti ARCHAIA, který průběžně programoval, měnil, doplňoval a především propojoval jednotlivé tématické okruhy encyklopedie podle stále náročnějších požadavků autorského kolektivu.

Teprve koncem roku 2003 byly tyto práce svěřeny profesionálům z grafického studia Černá a fialová a celá databáze se tak zpřístupnila autorskému kolektivu na internetu. Usnadnilo se tím i přiřazování obrazové dokumentace, která zásluhou Jitky Šibíčkové čítá dnes řádově stovky fotografií ulic, událostí, domů apod. Současně se vedle tzv. autorské verze začala vytvářet verze uživatelská (veřejnosti přístupná od 13. května 2004), věnovaná jako dárek Brňanům ke 100. výročí založení jejich muzea, Muzea města Brna.


Encyklopedii tvoří soustava navzájem propojených karet z různých oblastí brněnské historie, např. osoby, události, ulice, školy, pamětní desky apod. V budoucnosti se počítá s doplňováním dalších tématických okruhů, stejně jako s cizojazyčnou verzí.

Nejvíce pozornosti však teď bude věnováno právě vlastnímu obsahu projektu, historii Brna. Je totiž třeba zdůraznit, že těžiště naší dosavadní práce spočívalo ve stanovení metodiky a struktury jednotlivých karet encyklopedie, včetně jejich vzájemného propojení.

V oblasti vyplňování dat stojíme teprve na počátku nikdy nekončící badatelské práce, která tímto způsobem dovoluje průběžně zařazovat, doplňovat a měnit dostupné, zpracované či aktuální poznatky z historie našeho města. V prvních letech naší encyklopedické práce jsme se soustředili především na osobnosti, po nichž jsou či byly pojmenovány brněnské ulice.

Třeba i vy máte nějakou zajímavou informaci, fotografii nebo jinou památku na doby dávno či nedávno minulé, která by mohla naši encyklopedii doplnit. Rádi bychom se od vás také dozvěděli, co z naší historie vás nejvíce zajímá. Těšíme se na vaše podněty, rady i připomínky.


Irena Loskotová
jménem autorského kolektivu
13. května 2004


Cena poroty v krajském kole soutěže Zlatý erb 2008


V 10. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky získala internetová Encyklopedie dějin Brna Zvláštní cenu poroty v krajském kole soutěže Zlatý erb 2008.

Zlatý erbPRIX NON PEREANT 2007 - Média na pomoc památkám


Při vyhlášení výsledků prestižní novinářské soutěže Média na pomoc památkám pořádáné Syndikátem novinářů ČR spolu s občanským sdružením Pro Bohemia převzala Jitka Šibíčková Čestné uznání za Internetovou encyklopedii dějin Brna. V pořadí 11. ročník, v němž porota posoudila 289 prací, vyvrcholil 17. dubna 2008 ve Valdštejnském paláci slavnostním předáním cen. Mezi všemi oceněnými byla Encyklopedie dějin Brna jediným internetovým projektem.Cena Českého výboru ICOM 2004


Ve III. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis 2004 získala Encyklopedie dějin Brna Cenu Českého výboru ICOM.

Gloria musaealis 2004
Cena Českého výboru ICOM


Finančně podporují


Teplárny Brno a.s.SORP

Investice do rozvoje vzdělávání
Investice do rozvoje vzdělávání