Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Finančně podporují

  Všem níže uvedeným institucím patří náš upřímný dík za jejich finanční podporu. Jen díky ní mohla být v této databázi zrealizována řada změn včetně technické přípravy dvou nových tématických okruhů.

  I v letošním roce je rozsah úprav a rozšíření této internetové Encyklopedie dějin Brna závislý na výši finančních prostředků, které se pro tento projekt podaří získat. Veškeré finanční prostředky jsou určeny výhradně na úhradu odborných technických prací. Všechny další případné dárce na našich stránkách velmi rádi zveřejníme.

  Autorský kolektiv tyto stránky vytváří a doplňuje zcela bez nároku na honorář.

  Bankovní účet: Encyklopedie Brna: 1628813028/3030. • Rok 2019
  soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Jiří Slezák) 3 000 Kč
 • Rok 2018
  soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Horák) 6 000 Kč
  soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Kotas) 1 200 Kč
 • Rok 2017
  soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Horák) 6 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 2 000 Kč
 • Rok 2014
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  36 300 Kč
 • Rok 2013
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  30 000 Kč
  Archaia Brno o.p.s. 30 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 18 000 Kč
  soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Martin Kareš) 3 000 Kč
 • Rok 2012
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  30 000 Kč
  Archaia Brno o.p.s. 30 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 10 000 Kč
 • Rok 2011
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  30 000 Kč
  Archaia Brno o.p.s. 30 000 Kč
  ÚMČ Brno-střed 10 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 6 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 400 Kč
 • Rok 2010
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  30 000 Kč
  Archaia Brno o.p.s. 30 000 Kč
 • Rok 2009
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  35 700 Kč
  Teplárny Brno a.s. 20 000 Kč
  ÚMČ Brno-střed 18 000 Kč
 • Rok 2008
  Krajský úřad JMK 35 000 Kč
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  30 000 Kč
 • Rok 2007
  Krajský úřad JMK 100 000 Kč
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  25 000 Kč
  Teplárny Brno a.s. 20 000 Kč
  ÚMČ Brno-střed 8 000 Kč
  soukromá osoba (člen autorského kolektivu) 5 000 Kč
 • Rok 2006
  Krajský úřad JMK 100 000 Kč
  SROP - Společný regionální operační program
  Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
  76 775 Kč
  Veletrhy Brno, a.s. 23 800 Kč
  Magistrát města Brna
  za finanční podpory Statutárního města Brna
  20 000 Kč
  Teplárny Brno a.s. 20 000 Kč
  INTERRA - Jaroslav Šťavíček 8 000 Kč