Finančně podporují

Všem níže uvedeným institucím patří náš upřímný dík za jejich finanční podporu. Jen díky ní mohla být v této databázi zrealizována řada změn včetně technické přípravy dvou nových tématických okruhů.

I v letošním roce je rozsah úprav a rozšíření této internetové Encyklopedie dějin Brna závislý na výši finančních prostředků, které se pro tento projekt podaří získat. Veškeré finanční prostředky jsou určeny výhradně na úhradu odborných technických prací. Všechny další případné dárce na našich stránkách velmi rádi zveřejníme.

Autorský kolektiv tyto stránky vytváří a doplňuje zcela bez nároku na honorář.

Bankovní účet: Encyklopedie Brna: 1628813028/3030.


Rok 2020

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

94 000 Kč

Rok 2019

soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Jiří Slezák)

3 000 Kč

Rok 2018

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

19 000 Kč

soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Horák)

6 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

6 000 Kč

soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Kotas)

1 200 Kč

Rok 2017

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

27 000 Kč

soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Ondřej Horák)

6 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

2 000 Kč

Rok 2014

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

36 300 Kč

Rok 2013

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

30 000 Kč

Archaia Brno o.p.s.

30 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

18 000 Kč

soukromá osoba (čtenář naší encyklopedie pan Martin Kareš)

3 000 Kč

Rok 2012

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

30 000 Kč

Archaia Brno o.p.s.

30 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

10 000 Kč

Rok 2011

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

30 000 Kč

Archaia Brno o.p.s.

30 000 Kč

ÚMČ Brno-střed

10 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

6 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

400 Kč

Rok 2010

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

30 000 Kč

Archaia Brno o.p.s.

30 000 Kč

Rok 2009

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

35 700 Kč

Teplárny Brno a.s.

20 000 Kč

ÚMČ Brno-střed

18 000 Kč

Rok 2008

Krajský úřad JMK

35 000 Kč

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

30 000 Kč

Rok 2007

Krajský úřad JMK

100 000 Kč

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

25 000 Kč

Teplárny Brno a.s.

20 000 Kč

ÚMČ Brno-střed

8 000 Kč

soukromá osoba (člen autorského kolektivu)

5 000 Kč

Rok 2006

Krajský úřad JMK

100 000 Kč

SROP - Společný regionální operační program
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

76 775 Kč

Veletrhy Brno, a.s.

23 800 Kč

Magistrát města Brna
za finanční podpory Statutárního města Brna

20 000 Kč

Teplárny Brno a.s.

20 000 Kč

INTERRA - Jaroslav Šťavíček

8 000 Kč