Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Šíma

  Josef Šíma


  • * 19.3.1891 Jaroměř – † 24.7.1971 Paříž (Francie)


  • výtvarník a architekt


  • národnost

   česká


  • bydliště

   Brno (od roku 1904)


  • vzdělání

   reálné gymnázium,
   Uměleckoprůmyslová škola v Praze,
   od roku 1910 Akademie výtvarných umění v Praze - u prof. J. Preislera,
   ČVUT v Praze - stavební inženýrství


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   příslušník praporu polních myslivců (1. světová válka) -  ruská fronta, označen za politicky nespolehlivého, italská fronta - vojenský inženýrský kurs v Haliči,
   asistent technického kreslení na VUT v Brně u prof. Ferdinanda Herčíka (od roku 1918),
   kreslič v ateliérech na výrobu kostelních oken v Hendaye ve Francii (1920),
   nepřerušil styky s Brnem - byl kulturně a výtvarně činný i za pobytu ve Francii,
   člen francouzského hnutí odporu - makistů (2. světová válka),
   poradce pro kulturní záležitosti na velvyslanectví v Paříži v exilové československé vládě,
   příprava kulturních relací pro francouzské vysílání do Československa (do roku 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   zakladatel a jednatel Klubu výtvarných umělců Aleš v Brně (1919),
   skupina Tvrdošíjní,
   Skupina výtvarných umělců v Brně (1922),
   Devětsil,
   Umělecká beseda (1930),
   zakládající člen skupiny Le Grand Jeu v Paříži (1927)


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 63, hrob č. 227


  • poznámky

   Psal také pro Lidové noviny a řadu časopisů fejetony, úvahy a připojoval k tomu vtipy a ilustrace.
   V roce 1921 došlo k III. výstavě Tvrdošíjných v Praze a poté v Brně, kde vedla Čapka, Špály, Zrzavého, Filly a Kremličky vystavoval i Šíma.

   Je předním představitelem imaginativní a senzuální malby.
   Počátkem 20. let 20. století byly hlavním námětem jeho obrazů přístavy a parníky na Seině, ale pomalu začínal směřovat k abstraktnímu nefigurativnímu výtvarnému projevu.
   V letech 1925–1927 se věnoval kreslířské a ilustrátorské činnosti. Jeho hybnou silou byla imaginace - byla to skupina obrazů s motivem vejce či kosmické vejce nebo ženská torza.
   V letech 1928–1935 namaloval na 30 portrétů. Ve svém posledním období své tvorby dospěl ke světelným kosmickým vizím a symbolům lidského osudu. Skutečnost se u něj totálně rozpouštěla ve světle.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Ferdinand Herčík
   profesor na VUT v Brně Božena Klátilová-Rolková
   žákyně Jaroslav Král
   přítel Eduard Milén
   přítel František Václav Süsser
   přítel


  • rodiče

   Josef Šíma


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   26. 10. 2018
   Výstava Josef Šíma. Cesta k Vysoké hře.
   je mu věnována výstava


  • autor


Aktualizováno: 29. 12. 2018