Internetová encyklopedie dějin Brna

Jaroslav Zatloukal

  Jaroslav Zatloukal


  • * 6.3.1905 Opava – † 23.9.1958 Brno


  • učitel, básník; válka a odboj 1938–1945; účastník odboje a politický vězeň


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Za pobytu na Slovensku věnoval pozornost Podkarpatské Rusi. Uspořádal sborník Podkarpatská Rus a redigoval časopis Podkarpatská revue (1936–1939).


  • bydliště

   Brno, Hlinky 21


  • vzdělání

   reálné gymnázium Prostějov a Olomouc (1924),
   Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně a v Bratislavě (1929) - čeština, francouzština


  • dílo

   - dvě operní libreta Verchovina a Zrazená země (1956)
   - 14 básnických sbírek (např. Slavnost podzimní, Nebe i země, Město světel, Čas válkou okutý, Morava (cyklus dvaceti ód s burcujícím národním a protifašistickým zaměřením), Krokem nenávratna, Kříž lásky, Slovácko, To je má zem)
   - dvě kritické studie (Janko Jesenský a Mikuláš Galanda 1934)


  • zaměstnání

   1924–1929 škola v Poštorné,
   1931–1939 učitel na reálném gymnáziu a měšťanské škole v Bratislavě,
   1939–1948 reálné gymnázium Brno,
   1948–1958 stavební průmyslová škola Brno

  • odborné a zájmové organizace

   1940–1945 předseda Moravského kola spisovatelů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 108, hrob č. 448


  • poznámky

   v letech 1941–1942 vězněn v koncentračním táboře


  • obrazy

   img1623.jpg


  • pojmenované ulice

   Zatloukalova (Ivanovice)


  • prameny, literatura


  • ulice

   Hlinky
   bydliště


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 01. 03. 2020

Jaroslav Zatloukal. Poezie Jaroslava Zatloukala, uspořádal dr. Vladimír Stupka, Edice Výběr, r. 1947.