Internetová encyklopedie dějin Brna

Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf

  polní podmaršál Ludwig Franz von Zinzendorf und Pottendorf


  • * 23.3.1661 Vídeň – † 17.7.1742 Karlstetten


  • voják, velitel pevnosti Špilberk a velící generál na Moravě (1717–1741)


  • šlechtický predikát

   hrabě


  • zajímavé okolnosti

   bratranec bývalého velitele Špilberku generála Johanna Wilhelma Zinzendorfa


  • bydliště

   pevnost Špilberk


  • jiné pocty

   císařský válečný (1696) a tajný rada (1711) a komoří,
   dědičný zemský lovčí v Rakousku


  • dílo

   Generál - polní strážmistr Ludvík hrabě Zinzendorf byl jmenován velitelem pevnosti Špilberk císařem Karlem VI. dne 4. 5. 1717. Zároveň zastával funkci velícího generála na Moravě, v roce 1724 byl povýšen na polního podmaršála.
   Jako velitel pevnosti se dostával do vážných kompetenčních sporů s městem Brnem (1727). Zasloužil se o budování barokního opevnění Špilberku (mj. dokončení prohloubení studny na nádvoří, cisterna) i města Brna.
   Po vpádu Prusů na Moravu a kapitulaci olomoucké pevnosti rezignoval 29. 10. 1741 vzhledem k vysokému věku na své velitelské funkce. Vojenskou dráhu začínal v bojích proti Turkům a Francouzům, 1704 plukovník, 1706 generál polní strážmistr.


  • zaměstnání

   voják, velitel pevnosti


  • obrazy

   img6055.jpg img6056.jpg


  • prameny, literatura

   článek ve sborníku nebo kapitola v knize
   "Velitelé špilberské pevnosti 1645–1750"
   Ostatní literatura
   "Grosses u. allgemeines Wappenbuch"


  • osoby

   Johann Wilhelm von Zinzendorf und Pottendorf
   bratranec


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   bydliště


  • události

   25. 5. 1723
   Výprava na dno Macochy roku 1723
   generál a komandant na Špilberku


  • autor

   Jiv


Aktualizováno: 25. 12. 2018

Špilberk kolem 1730-40 (kolorovaná perokresba, anonym). Staatsbibliothek Berlin.