Internetová encyklopedie dějin Brna

Adolf Kroupa

  Adolf Kroupa


  • * 25.7.1910 Tábor – † 16.8.1981 Kurdějov u Hustopečí


  • básník, překladatel, kulturní pracovník, ředitel Domu umění města Brna


  • zajímavé okolnosti

   „Miloval vše co bylo hodno lásky
   zlo nenáviděl zla se bál
   básníky vzácně překládal
   do jazyka své domoviny
   do řeči v níž se šeptem snívá
   to byly jeho krásné viny
   a tady od nich odpočívá.“
   (Verše Jana Skácela na náhrobní desce Adolfa Kroupy. Citováno dle Zdeňka Chmela -Menš)


  • vzdělání

   studoval ve Francii


  • zaměstnání

   právní oddělení Zbrojovky v Praze (do roku 1954),
   v letech 1954–1970 ředitel Domu umění v Brně (do nuceného odchodu do důchodu)

  • odborné a zájmové organizace

   Sdružení Q (spoluzakladatel)


  • hrob

   Královopolský hřbitov, Myslínova, skup. 4a, hrob č. 114 (kosodélný žulový náhrobek s nápisem vytvořil po roce 1981 Jiří Hadlač)


  • poznámky

   Zejména jeho práce ředitele DUMB je dodnes vysoce oceňována. Za dobu jeho působení zde vzniklo centrum nezávislé moderní kultury, konaly se průkopnické výstavy, podnětné literární a hudební večery, probíhala zajímavá setkání význačných osobností.
   Sám Adolf Kroupa byl velice vzdělaný člověk, milující humor, velkorysý. Překládal především z francouzštiny (Gulliaume Apollinaire, Tristan Tzara, Jacques Prévert, Robert Desnos, Paul Eluard).


  • prameny, literatura


  • osoby

   Jiří Hadlač
   autor náhrobku František Halas
   přítel Ludvík Kundera
   přítel Jaromír Sirotek
   přítel Jan Skácel
   přítel
   další osoby (1)...


  • ulice

   Malinovského náměstí
   v čísle 2 (DUMB) pracoval


  • osoba na objektech

   A. Kroupa
   pamětní deska: Malinovského náměstí 2/03


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • události

   19. 10. 2000
   Výstava „90 let Domu umění města Brna“. Historie jednoho domu.
   Součástí vernisáže bylo odhalení pamětní desky Adolfu Kroupovi.
   5. 11. 1968
   Sdružení Q - mezioborové umělecké sdružení - ustavující schůze v Brně
   jeden z brněnských umělců, který se připojil k myšlence založit Sdružení Q 


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 26. 12. 2018