Internetová encyklopedie dějin Brna

Emanuel Král

  prof. MVDr. Emanuel Král


  • * 19.10.1911 Kutná Hora – † 7.1.1993 Brno


  • vedoucí chirurgicko-ortopedické kliniky VŠV v Brně; odborník na veterinární chirurgii a rentgenologii


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Brno:
   - Lidická 30
   - V táboře 40


  • vzdělání

   1917–1922 obecná škola v Kutné Hoře,
   1922–1929 státní reálka v Kutné Hoře,
   1929–1933 VŠZv v Brně,
   1946 habilitace z chirurgie a očního lékařství, 1949 jmenován profesorem


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   1934–1946 asistent chirurgické a oční kliniky,
   1946 vedoucí chirurgické a oční kliniky,
   1948 vedoucí onychologického ústavu,
   1950 vedoucí katedry chirurgicko-porodnické - po reorganizaci se stal vedoucím katedry chirurgie, ortopedie a rentgenologie (do roku 1972),
   1951 prorektor pro pedagogickou práci na VŠV,
   1964–1966 proděkan veterinární fakulty,
   1966–1969 prorektor pro pedagogickou a politicko-výchovnou práci

  • odborné a zájmové organizace

   od roku 1948 člen vědecké rady VŠZ v Brně,
   předseda a člen redakční rady Veterinářství,
   předseda a člen redakční rady Veterinární medicína,
   člen redakční rady Spisů Veterinární fakulty,
   vědecký redaktor VII. oboru Encyklopedického slovníku,
   předseda názvoslovné komise veterinární,
   člen Evropské společnosti veterinárních chirurgů se sídlem v Utrechtu,
   spolupracovník Folia veterinaria,
   člen Lékařské společnosti J. E. Purkyně,
   člen Společnosti veterinárních lékařů


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 23, hrob č. 24


  • prameny, literatura


  • osoby

   Karel Pardubský
   profesor


  • partneři

   Marie Králová (Jerglová)
   sňatek: 7. 9. 1946


  • ulice

   Lidická
   bydliště V táboře
   bydliště (dnes Tábor)


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Zatl, mát


Aktualizováno: 02. 01. 2019