Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Kabelík

  prof. MUDr. Jan Kabelík, DrSc.


  • * 29.10.1891 Přerov – † 14.7.1979 Olomouc


  • mikrobiolog, epidemiolog, bakteriolog, serolog, první profesor lékařské mikrobiologie v českých zemích, vysokoškolský pedagog na brněnské a olomoucké lékařské fakultě


  • nej...

   české země: první profesor lékařské mikrobiologie v českých zemích

  • zajímavé okolnosti

   jako velitel a prosektor bakteriologické laboratoře posádkové nemocnice v Bratislavě pitval v roce 1919 tělo generála Štefánika


  • bydliště

   Brno, Úvoz 33,
   Olomouc (od roku 1922),
   Velké Losiny


  • vzdělání

   gymnázium Praha-Smíchov,
   LF UK v Praze (22. 9. 1914 promoce),
   1921 habilitace pro obor mikrobiologie na LF MU, 1922 mimořádný profesor mikrobiologie, 1936 bezplatný mimořádný profesor

  • vyznamenání a pocty

   Zlatá medaile Univerzity Palackého,
   Zlatá medaile Československé lékařské společnosti J. E. Purkyně,
   Čestná medaile J. E. Purkyně za celoživotní zásluhy o rozvoj lékařských věd


  • dílo

   Soupis prací:
   - Z. Krejčí, Kabelik's 85th anniversary life and work. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis facultatis medicae. Polythematical collected reports of the Medical faculty of the Palacký university Olomouc. 1977, č. 81, s. 7–14.


  • zaměstnání

   1914–1915 Vojenská nemocnice v Praze-Vinohradech,
   1915–1918 prosektor a velitel polní bakteriologické stanice v nemocnici ve Skadaru (Albánie),
   1919 bakteriologická laboratoř posádkové nemocnice v Bratislavě,
   1919–1947 Lékařská fakulta Masarykovy univerzity - první přednosta mikrobiologického ústavu (dojížděl sem od roku 1922 přednášet z Olomouce),
   1922 prosektor zemské nemocnice v Olomouci,
   Zemský výzkumný ústav pro hygienu a eugeniku ve Velkých Losinách,
   1946–1962 Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci - katedra hygieny a epidemiologie,
   od roku 1962 hygienická stanice v Olomouci

  • odborné a zájmové organizace

   Československý červený kříž,
   Moravská přírodovědecká společnost,
   Biologická společnost v Olomouci,
   Spolek českých lékařů v Olomouci,
   Společnost hygieniků České lékařské společnosti (předseda),
   Společnost pro dějiny lékařství,
   zednářská lóže Laffayette v Olomouci (první velmistr)


  • poznámky

   Dne 14. 3. 1939 opustil Československo a odletěl do Paříže, odtud do Londýna. Do čs. zahraničního vojska odveden 13. 10. 1939 v Londýně jako štábní kapitán zdravotnictva v záloze. Osobní číslo: Z; S-332. Potom odcestoval do Spojených států a Brazílie, do vlasti se vrátil v roce 1946.


  • obrazy

   img21317.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Lukeš
   Jan Kabelík byl svědkem při sňatku prof. Lukeše


  • partneři

   Helena Kabelíková


  • rodiče

   Jan Kabelík
   Karla Kabelíková


  • ulice

   Úvoz
   bydliště (doloženo v roce 1920)


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 10. 08. 2017

Jan Kabelík. Fotografii z rodinného archívu pro naši encyklopedii poskytl pan Jan Pachner, děkujeme.