Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Ignác Fanfrdla

  P. Karel Ignác Fanfrdla


  • * 1.1.1893 Náměšť nad Oslavou (okres Třebíč) – † 21.5.1973 Brno


  • kněz; válka a odboj 1938–1945; politický vězeň; akce 1. 9. 1939; komunální politik


  • rodné jméno

   Ignác Eduard Fanfrdla

  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Náměšť nad Oslavou čp. 69 (rodný dům),
   Brno, Babákovo náměstí 7


  • vzdělání

   I. české státní klasické gymnázium v Brně,
   po maturitě vstoupil 14. 9. 1913 do noviciátu řádu sv. Augustina na Starém Brně,
   5. 7. 1918 vysvěcen na kněze,
   Právnická fakulta UK v Praze, v roce 1919 přestoupil na MU v Brně (studium nedokončil),
   1927–1928 Teologická fakulta univerzity v Innsbrucku (studium nedokončil)

  • vyznamenání a pocty

   Československý válečný kříž 1939,
   medaile Za zásluhy I. stupně

  • jiné pocty

   za svou všestrannou činnost jmenován konzistorním a biskupským radou,
   získal pamětní odznak II. národního odboje


  • zaměstnání

   kooperátor starobrněnské farnosti,
   katecheta na českých a německých školách na Starém Brně,
   kněz sv. Augustina ze starobrněnského kláštera,
   farář u sv. Augustina v Brně (nynější náměstí Míru),
   od roku 1961 administrátor v Kobylí,
   v období pražského jara, kdy se politické poměry ve společnosti uvolnily, se vrátil na Staré Brno, uvažovalo se o jeho dalším působení ve farnosti sv. Augustina, k tomu již nedošlo

  • politická orientace

   ČSL (do února 1948)

  • odborné a zájmové organizace

   Čs. Orel, na VI. valném sjezdu Orla 1934 zvolen jeho prvním ústředním jednatelem, tuto funkci vykonával až do svého zatčení gestapem

   1945–1948 náměstek předsedy Zemského národního výboru pro Zemi moravskoslezskou v Brně, předseda krajské lidové rady ČSL v Brně, předseda Cyrilometodějské záložny v Brně a první náměstek brněnského starosty


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Gestapem zatčen 1. 9. 1939 v Brně v rámci akce Albrecht der Erste. Zatčení předcházela orelská pouť na Svatém Hostýně, kde v srpnu 1939 přednesl před šedesáti tisíci poutníků vlastenecký projev. Převezen na Špilberk, odtud 8. září transportován do KT Dachau, od 27. 9. 1939 do Buchenwaldu. Znovu převezen 23. 5. 1942 do Dachau, odkud byl dopraven 9. 2. 1944 do Brna, zřejmě k nějakým dodatečným výslechům, znovu 26. 4. 1944 v Dachau. Vězněn až do konce války.

   V době těsně před únorovými událostmi 1948 mu předal dr. Jaroslav Pecháček (tajemník Msgre. Šrámka) obnos 100 000 korun pro potřeby Orla, případně pro jiné vhodné využití. Po zrušení orelské organizace a jejím sloučení se Sokolem půjčil K. Fanfrdla část peněz různým osobám v nouzi a 70 000 korun věnoval opatovi svého kláštera P. Švandovi na zaplacení daně. Okresní soud v Brně však toto jednání zhodnotil jako zpronevěru a 15. 6. 1949 jej odsoudil na dva roky do vězení.
   Po propuštění žil pod stálým dohledem StB.
   Od roku 1951 byl podezříván z rozsáhlé podvratné činnosti na Brněnsku. S faráři z okolí Brna měl jednat o tajných záležitostech a vyměňovat si s nimi různé spisy. Dále měl do kázání vkládat protistátní témata. Protože StB nezjistila žádnou podvratnou činnost, byl svazek, který na něj od roku 1954 vedli, v roce 1956 ukončen.
   V roce 1961 byl donucen opustit svou farnost a stal se administrátorem v obci Kobylí.


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Jan Pospíšil
   K. Fanfrdla byl smutečním řečníkem na pohřbu J. Pospíšila za brněnskou městskou radu


  • rodiče

   Antonín Fanfrdla
   Anna Fanfrdlová (Matoušková)


  • ulice

   Babákovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení v duchovní správě
   Kostel sv. Augustina
   náměstí Míru 7/377
   místo jeho působení v duchovní správě
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • události

   1. 9. 1939
   Akce Albrecht der Erste v Brně
   zatčený v Brně


  • autor

   Menš, Ma, mát


Aktualizováno: 19. 01. 2020