Internetová encyklopedie dějin Brna

Miroslav Dobeš

  Prof. MVDr. et RNDr. Miroslav Dobeš, CSc.


  • * 1.10.1918 Brno – † 25.5.2008


  • profesor hygieny potravin


  • bydliště

   Brno, Jana Uhra 17


  • vzdělání

   reálné gymnázium v Brně-Králově Poli,
   Vysoká škola zvěrolékařská v Brně (1939, pro zavření českých vysokých škol za okupace studium dokončil až v roce 1948)
   Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity (dokončil v roce 1952)


  • zaměstnání

   v roce 1951 převzal vedení Ústavu hygieny a technologie potravin Vysoké školy zvěrolékařské v Brně, ústav vedl do roku 1960 (znovu pak v letech 1967–1985, kdy zastupoval prof. Matyáše)

  • odborné a zájmové organizace

   Světová asociace veterinárních lékařů (spoluzakladatel),
   Společnost veterinárních lékařů (pomáhal v roce 1968 zakládat, dlouholetý předseda)


  • hrob

   hřbitov Brno-Královo Pole, Myslínova, skup. 1c, hrob č. 198–199


  • poznámky

   položil vědecký základ pro specializaci „Sledování a distribuce cizorodých látek anorganického a organického původu do tkání hospodářských zvířat“, významně přispěl k dalšímu rozvoji oboru veterinární hygiena


  • prameny, literatura


  • ulice

   Jana Uhra
   bydliště


  • stavby

   Královopolský hřbitov
   Myslínova
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 18. 01. 2020