Internetová encyklopedie dějin Brna

Jan Lenfeld

  prof. MVDr. Jan Lenfeld


  • * 4.2.1889 Křečkovice (okres Vyškov) – † 23.5.1939 Brno


  • zakladatel československé hygieny potravin živočišného původu, válka a odboj 1914–1919; legionář ruský


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • bydliště

   Křečkovice čp. 58 (rodný dům),
   Brno:
   - Panská 63
   - Charvatská 2


  • vzdělání

   klasické gymnázium ve Vyškově,
   v roce 1912 promoce na Vysoké škole zvěrolékařské ve Vídni (1921 habilitace, 1922 mimořádný profesor, 1931 řádný profesor)

  • vyznamenání a pocty

   Čs. válečný kříž 1914–1918 (9. 9. 1919),
   Čs. revoluční medaile,
   Spojenecká medaile


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   Vysoká škola zvěrolékařská - přednosta Ústavu hygieny a technologie potravin vůbec

  • odborné a zájmové organizace

   předsednictvo Palečkova podpůrného fondu,
   Spolek Kounicovy studentské koleje českých vysokých škol v Brně (výbor),
   zakládající člen Spolku veterinárních mediků,
   Československá akademie zemědělská,
   komise Čs. potravního kodexu,
   Mezinárodní ústav pro chlazení


  • poznámky

   V rakousko-uherské armádě zařazen v hodnosti zvěrolékař. V roce 1915 zajat na ruské frontě jako důstojník rakousko-uherské armády.
   V letech 1915–1917 pracoval s ruskými zvěrolékaři v Turkestánu, zde se přihlásil do čs. legií, kam byl zařazen 2. 7. 1917, 1. záložní pluk, vojín.
   Dne 29. 12. 1917 se stal přednostou veterinární služby 1. střelecké divize, současně s tím byl jmenován zástupcem komisaře odbočky Československé národní rady.
   V roce 1918 získal hodnost majora a v červnu téhož roku hodnost plukovníka. Účastnil se bojů při ústupu od Tarnopolu, při ústupu z Ukrajiny, u Kijeva, na Povolží, na sibiřské magistrále aj. Konec v legiích v roce 1920, poslední útvar: štáb československých vojsk, poslední hodnost: plukovník zvěrolékařské služby. Do vlasti se vracel v roce 1920 lodí „Mont Vernon“. Demobilizován byl v prosinci 1921 v Praze.


  • obrazy

   img13999.jpg img9328.jpg img9329.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Florián Koudelka
   poznal J. L. při studiích na vyškovském gymnáziu a pojilo je upřímné přátelství a na doporučení Koudelky se Lenfeld stal studentem zvěrolékařské školy ve Vídni


  • partneři

   Růžena Lenfeldová (Ulmannová)
   sňatek: 29. 2. 1920, Libušín (okres Kladno)


  • děti

   Libuše Přibylová (Lenfeldová)
   Jiří Lenfeld


  • rodiče

   František Lenfeld
   Marie Lenfeldová (Janková)


  • ulice

   Panská (Herrengasse)
   bydliště


  • události

   12. 10. 2006
   Slavnostní otevření pavilonu prof. Jana Lenfelda
   první profesor hygieny a technologie potravin na Vysoké škole zvěrolékařské


  • autor

   Zatl, Menš


Aktualizováno: 20. 05. 2020

Jan Lenfeld. Zdroj: www.czechfolks.com.