Internetová encyklopedie dějin Brna

Jarmila Holasová

  MUDr. Jarmila Holasová  • lékařka v Brně


  • vzdělání

   LF MU v Brně (titul MUDr. udělen v roce 1924)


  • zaměstnání

   sekundární lékařka zemské nemocnice v Brně (doloženo v roce 1925)

  • odborné a zájmové organizace

   Moravská lékařská komora v Brně (česká sekce)


  • prameny, literatura


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 23. 05. 2016