Internetová encyklopedie dějin Brna

Fulgenc Florian Jančík

  P. Fulgenc Florian Jančík


  • * 6.1.1912 – † 8.1.1973


  • kněz, politický vězeň


  • národnost

   česká


  • vzdělání

   1932–1937 noviciát řádu sv. Augustina,
   1937 kněžské svěcení,
   1938 studium bohosloví


  • zaměstnání

   1938–1954 kaplan starobrněnského kláštera,
   1954–1960 kooperátor v Mikulči a poté v Opatově


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 16, hrob č. 1–5, hrobka řádu augustiniánů


  • poznámky

   Bratr Josefa Jančíka, kooperátora starobrněnského kláštera, který byl souzen v procesu Šesták a spol.
   Roku 1943 byl spolu s dalšími augustiniány na základě udání souzen před německým válečným soudem. Důvodem bylo protiněmeckého smýšlení a jednání, poslech západního rozhlasu a ukrývání klášterních cenností.
   Na rozdíl od ostatních řeholníků, kteří byli internováni, mohl po Akci K v dubnu 1950 s P. Martincem zůstal v klášteře, a to kvůli tomu, že již druhý den měli sloužit čtyři mše v různých brněnských kostelích a také měli vyučovat náboženství.
   Dne 18. 10. 1960 byl zatčen v rámci procesu Bera a spol. Trestná činnost v tomto procesu byla v podstatě stejná jako v procesu Šesták a spol., tedy pokračování v řádovém životě (tj. setkávání augustiniánů, návštěvy opata P. Švandy v Charitním kněžském ústavu na Moravci, snaha o náboženskou výchovu mládeže).
   P. Jančík měl údajně zatajovat a ukrývat majetek řádu, který měl být po Akci K předán státu, finančními prostředky řádu měl podporovat některé členy jejich skupiny a také spolu s P. Berou vychovávat mládež k nenávisti k socialistickému státnímu zřízení. To vše od roku 1952. Svou vinu po celou dobu vyšetřování popíral. Jediné k čemu se přiznal, byl poslech zahraničního rozhlasu (hlavně Svobodné Evropy a Vatikánu), a také to, že z vkladních knížek, které mu předal P. Přibyl, čerpal peníze pro studenty. Odkud však tyto vkladní knížky byly, nevěděl. V prosinci 1960 byl P. Jančík odsouzen ke 3 letům vězení. Propuštěn byl roku 1962 po amnestii prezidenta A. Novotného, trest si odpykával ve Valdicích.
   V roce 1968 probíhalo rehabilitační řízení, které ale potvrdilo původní rozsudek. Nové rehabilitační řízení proběhlo v roce 1991, to rozhodlo o účasti na rehabilitaci a zastavilo trestní stíhání u všech odsouzených. P. Jančík se tohoto rozsudku nedožil.


  • prameny, literatura


  • osoby

   Augustin Miroslav Bera
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Josef František Gabriel
   spolubratr v řádu augustiniánů Tomáš Josef Martinec
   spolubratr v řádu augustiniánů Řehoř Josef Papež
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol. Štěpán František Peška
   spolubratr v řádu augustiniánů, spoluodsouzený v procesu Bera a spol.
   další osoby (1)...


  • ulice

   Mendlovo náměstí
   bydliště


  • stavby

   Starobrněnský klášter
   Mendlovo náměstí 1/157
   místo jeho působení
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 08. 04. 2019