Internetová encyklopedie dějin Brna

Oldřich Petráš

  PhDr. Oldřich Petráš


  • * 3.1.1921 Přerov – † 8.11.1970 Brno


  • hudební historik


  • zajímavé okolnosti

   autor hudební znělky festivalu amatérského filmu Rychnovská osmička


  • bydliště

   Brno, Reissigova 7 (1948)


  • vzdělání

   FF MU v Brně - obory estetika, filozofie, hudební věda (1949 PhDr.)


  • dílo

   Přispíval do Slezského sborníku, Kulturního života Šumperska, Severní Moravy, Hudebních rozhledů a dalších. Autor hudebních odborných statí a recenzí.
   Upravoval slezské, moravskoslovácké, polské a švábské písně. Zkomponoval několik drobných komorních forem pro smyčcový kvartet se 2 violami a klavírní miniatury.
   Rychnov nad Kněžnou. Hradec Králové 1958.


  • zaměstnání

   1949–1951 Slezský studijní ústav v Opavě,
   1958–1959 Krajské muzeum v Hradci Králové,
   1959–1961 první ředitel Okresního muzea v Rychnově nad Kněžnou,
   1961–1963 Krajské středisko památkové péče a ochrany přírody v Pardubicích,
   1963–1968 Vlastivědný ústav v Šumperku,
   od roku 1968 odborný referent archivu Vysoké školy zemědělské v Brně (nynější Mendelovy univerzity v Brně)

  • odborné a zájmové organizace

   violista v recitačně-dramatickém souboru Slavoj v Brně


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 11, hrob č. 310


  • poznámky

   V rychnovském muzeu se orientoval zejména na záchranný terénní sběr a dokumentaci. Jeho zájmem byla zaniklá řemesla tohoto kraje (sklářství, soukenictví, plátenictví a výroba dřevěných lubových krabiček). S tamními kronikáři připravoval filmový dokument o domácí textilní výrobě a o výrobě došků.
   Nezapomínal také na hudbu, sám sice nekomponoval, ale sborově upravoval lidové písně ze Slezska a Slovenska.
   V univerzitním archivu Vysoké školy zemědělské v Brně se zaměřil na soustředění rozptýlených celků do ukládacích jednotek a vypracování evidenčního systému. Zde také zpracovával své dříve objevené hudebně-historické archivní nálezy.
   Usiloval o založení Společnosti Franze Schuberta v ČSSR, jehož rodiče pocházeli z Šumperska a Bruntálska.


  • prameny, literatura

   článek v odborném periodiku
   "PhDr. Oldřich Petráš"
   Www stránky
   "Historie univerzitního archivu"


  • ulice

   Reissigova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   mát


Aktualizováno: 03. 02. 2020