Internetová encyklopedie dějin Brna

Josef Honzírek

  ThDr. Josef Honzírek


  • * 14.5.1910 Horní Štěpánov – † ?.8.1997 Brno


  • římskokatolický kněz, profesor náboženství na středních školách v Brně


  • bydliště

   Brno-Královo Pole, Jungmannova 43 (1948)


  • vzdělání

   po teologických studiích byl roku 1936 v Brně vysvěcen na kněze

  • jiné pocty

   zastupitelstvo Královo Pole se rozhodlo udělit ThDr. Josefu Honzírkovi Pamětní medaili Brno-Královo Pole, která mu měla být předána u příležitosti Erbovních slavností 1997, pan profesor se, žel, této pocty již nedožil, medaile mu byla udělena in memoriam


  • zaměstnání

   po vysvěcení krátce působil ve Žďáře nad Sázavou, Novém Městě na Moravě, Olešnici, Knínicích u Boskovic a Telči,
   v roce 1944 přišel jako kaplan do Králova Pole, působil jako profesor náboženství na gymnáziu v Králově Poli a několika jiných středních školách v Brně
   když bylo vyučování náboženství na středních školách začátkem 50. let zrušeno, pracoval jako katecheta (učitel náboženství) na základních školách,

  • odborné a zájmové organizace

   třikrát stál při obnově Junáka-Skauta v Králově Poli (po druhé světové válce, pak roku 1968 a nakonec v roce 1989),
   až do svého vysokého věku rád se skauty besedoval a navštěvoval je na jejich táborech


  • hrob

   Ústřední hřbitov města Brna, Vídeňská 96, skup. 76, hrob č. 444–445


  • poznámky

   Celé generace jeho bývalých královopolských žáků s vděčností vzpomínají na jeho pedagogickou moudrost, pochopení, humor a optimismus, kterým vynikal. Mnohé provázel jejich životními osudy po dlouhých 53 roků jako jejich rádce, důvěrník i přítel. Dovedl vlévat novou naději zarmouceným v jejich těžkých chvílích.
   Tehdejší socialistické úřady s nedůvěrou pohlížely na jeho činnost, proto se za své zásadové postoje nikdy nestal správcem farnosti (farářem).


  • prameny, literatura


  • ulice

   Jungmannova
   bydliště doložené v roce 1948


  • stavby

   Kostel Nejsvětější Trojice
   Božetěchova
   místo jeho působení v duchovní správě od roku 1944
   Ústřední hřbitov města Brna
   Vídeňská 96/306
   místo posledního odpočinku


  • autor

   Ma


Aktualizováno: 23. 01. 2020