Internetová encyklopedie dějin Brna

Robert Chmielewski

  Robert Chmielewski


  • * 3.8.1803 Tryncza (okres Rzeszow, Polsko) – † 1848


  • polský politický vězeň na Špilberku


  • národnost

   polská


  • bydliště

   Brno, Špilberk 1


  • vzdělání

   absolvent právnického studia ve Varšavě


  • zaměstnání

   úředník


  • poznámky

   Účastnil se již listopadového povstání 1831 v Polsku, po porážce odešel do emigrace ve Francii, kde pracoval v organizaci „Polská demokratická společnost“. Z Francie byl vyslán v roce 1838 jako revoluční emisar do Haliče.
   Po zatčení byl odsouzen za organizování konspiračního hnutí a za vytvoření tajné organizace „Demokratické Polsko“. Původně odsouzen v Tarnopolu v roce 1841 k trestu smrti, cestou milosti mu byl císařem (dvorský dekret z 8. 1. 1845) trest snížen na 15 let těžkého žaláře a odsouzen ke ztrátě šlechtického titulu.
   Trest nastoupil 21. 1. 1845, na Špilberku pobýval od 30. 1. 1845 do 24. 3. 1848. V Kmenové knize (zapsán pod číslem 1 265) jsou uvedena i jeho jména, která zřejmě používal jako emisar: Ignác Strzalkowski, Robert nebo Ignác Blotnicki a August Wyszynski. Byl podle popisu střední slabší postavy, měl bledý podlouhlý obličej, hnědé vlasy a obočí, modré oči, vysoké čelo, celkově hodnocen jako tělesně slabý. Mluvil polsky, francouzsky, latinsky a částečně německy.
   Zemřel nedlouho po odjezdu z Brna.


  • prameny, literatura


  • ulice

   Špilberk
   pobyt v letech 1845–1848


  • osoba na objektech

   věznění Poláci
   pamětní deska: Špilberk 1 - chodba expozice /05


  • stavby

   Hrad a pevnost Špilberk
   Špilberk 1/210
   politický vězeň


  • autor

   Menš


Aktualizováno: 28. 05. 2019