Internetová encyklopedie dějin Brna

Karel Čápek

  Karel Čápek


  • * 23.7.1892 Olešnice na Moravě – † 30.9.1941 Brno, Kounicovy koleje


  • válka a odboj 1914–1919; legionář ruský; válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • příčina úmrtí

   popraven


  • bydliště

   Brno, Jesuitská 5/7,
   Olešnice na Moravě (přechodné bydliště)

  • čestný občan

   Olešnice na Moravě (17. 9. 1946)


  • vzdělání

   česká reálka v Novém Městě na Moravě (1912 maturita),
   kurz na obchodní akademii ve Vídni,
   škola pro důstojníky v záloze v Brně a Vídni (ukončení v roce 1914)

  • vyznamenání a pocty

   řád "Sokol" s hvězdou (1919),
   Revoluční medaile (1920),
   Medaile vítězství (1920),
   Československý válečný kříž (1921),
   Československý válečný kříž 1939 in memoriam (1945),
   povýšen do hodnosti brigádního generála in memoriam (1946)

  • jiné pocty

   busta na rodném domě v Olešnici na Moravě,
   ulice generála Čápka v Olešnici na Moravě,
   brigádní generál,
   pamětní deska odhalena v Olešnici na Moravě na rodném domě 29. 9. 1946 (v roce 2005 pamětní deska přenesena na budovu radnice),
   jeho jméno je uvedeno na pomníku obětí světových válek v Olešnici,
   Čápkovo jméno je uvedeno i na pamětní desce obětí okupace z řad příslušníků 6. pluku Hanáckého v Olomouci, náměstí Republiky


  • zaměstnání

   voják (v době popravy ve výslužbě)

  • odborné a zájmové organizace

   Sokol (župa Krále Jiřího, Sokol Olešnice)


  • poznámky

   Odveden 6. 5. 1913 na 12 měsíců činné služby jako jednoroční dobrovolník; 1. 10. 1913 vtělen k zeměbraneckému pluku číslo 14; do první světové války odešel jako desátník, záhy padl do ruského zajetí; do čsl. legií vstoupil dne 4. 8. 1916 jako střelec; 10. 1. 1917 zařazen do zálohy důstojníků pro formování čsl. vojenské části v Bělgorodě; 8. 6. 1917 zařazen k 6. Hanáckému pluku v hodnosti praporčíka; dne 6. 12. 1917 odvelen jako posluchač do kurzů při francouzské misi v Jasách; 28. 3. 1918 se vrátil k pluku a převzal velení 1. kulometného oddělení, účastnil se všech bojů na magistrále; 1. 12. 1918 povýšen na kapitána.
   Do vlasti se vracel na lodi Prezident Grant, návrat 19. 6. 1920. V čsl. armádě nastoupil službu u 6. hanáckého pluku v Olomouci, po absolvování předepsaných kurzů jmenován plukovníkem pěchoty. V letech 1937–1938 byl osobním referentem u MNO pro důstojníky pěchoty. Po Mnichovu se stal velitelem pěšího pluku 43 v Brně (do 15. 3. 1939).
   Po okupaci odešel do výslužby a zdržoval se u svého bratra, řezníka v Olešnici, kterému vedl účetnictví. Do odboje v Obraně národa (kraj Brno-okres, 4. krajský velitel) se zapojil již v dubnu 1939, spolupracoval s brigádním generálem V. Ždímalem. Zatčen byl 30. 10. 1940 jako rukojmí v Olešnici, vězněn v Olomouci.
   Po celou dobu věznění pevně věřil v prohru Německa, podle jeho názoru bude válka dlouhá a vstoupí do ní Rusko i Amerika. Spoluvězni po válce vzpomínali, jak z balíčků, které dostával z domova, jim vždy dal potraviny. Dne 11. 2. 1941 převezen do Brna, noc na 12. 2. strávil ve věznici Pod Kaštany, poté byl přemístěn do Kounicových kolejí, na blok A. Gestapo totiž zjistilo, že má v rukou významného odbojáře. Čápek byl Internován převážně v samovazbě bez možnosti jakéhokoli písemného nebo ústního kontaktu s rodinou. Jeho manželce paní Marii Čápkové byla povolena jen jedna krátká návštěva asi čtrnáct dnů před jeho popravou. Svého manžela jen stěží poznala - byl velmi vyhublý a ztýraný.
   Karel Čápek nikdy nikoho neprozradil, takže z okruhu odbojářů, které získal a vedl, nebyl nikdo zatčen. Zpopelněn v Krematoriu města Brna 2. 10. 1941.

   (Výše uvedené informace laskavě doplnila dne 25. 2. 2008 JUDr. Karla Hladilová, dcera brig. generála Karla Čápka, děkujeme. Další životopisné údaje doplnil 5. 5. 2011 pan Rudolf Čápek, děkujeme.)

   Údaje z databáze www.vuapraha.cz:
   Domovská obec: Olešnice, okr. Boskovice; Olomouc, okr. Olomouc.
   V rakousko-uherské armádě kadet aspirant ,14. zem. pěší pluk. Zajat: 18. 12. 1914, Mšanka Gorlici. Přihlášení do legií: 6. 8. 1916, Borispol.
   Do čs. legie v Rusku zařazen 6. 8. 1916, 1. střelecký pluk, poručík.
   Konec v legiích 16. 9. 1920, poslední útvar: 6. střelecký pluk, poslední hodnost: kapitán.

   Poznámka v databázi www.vuapraha.army.cz: "byl legionářem podle zákona, další adresa: Brno. Legionářské potvrzení číslo 41 574". V této databázi uvedeno chybně jeho příjmení v podobě „Čapek“ (Menš).


  • obrazy

   img0342.jpg img11674.jpg


  • pojmenované ulice

   Čápkova (Veveří)


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • partneři

   Marie Čápková


  • děti

   Karla Hladilová (Čápková)
   Marie Hladilová (Čápková)


  • sourozenci

   Rudolf Čápek
   František Čápek
   Jindřich Čápek
   Marie Čápková
   Anna Čápková


  • ulice

   Jesuitská
   bydliště (dnes Jezutiská)


  • události

   2. 10. 1941
   Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941
   v úmrtním protokolu číslo 3566a
   30. 9. 1941
   Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)
   jeden z popravených


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Čoup


Aktualizováno: 23. 10. 2019

Karel Čápek. MuMB - sbírky, inv. č. 150 280.