Internetová encyklopedie dějin Brna

Otakar Bittmann

  prof. MUDr. Otakar Bittmann


  • * 27.5.1891 Kamenice u Stránčic, dnes okres Praha-východ – † 13.9.1945 Olomouc


  • vysokoškolský pedagog, uznávaný porodník, gynekolog a operatér, onkolog


  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   Ač byl ilegálně zapojen do odbojového hnutí Žižkovy zbraně, nezištně léčil nemocné a raněné partyzány, byl po válce dne 24. 7. 1945 zatčen, nespravedlivě nařčen z kolaborace s fašisty (jako výtečný gynekolog ošetřoval i prominentní Němky).
   Vězněn a přes protesty svých kolegů suspendován; teprve po předčasné smrti, způsobené nadměrnou psychickou zátěží, mu v roce 1948 ministr národní obrany generál Ludvík Svoboda vyslovil dík a uznání „za záslužnou spoluúčast a podporu partyzánskému hnutí“.

  • příčina úmrtí

   srdeční infarkt


  • bydliště

   Brno:
   - Obilní trh 15
   - Lipová 9

   Olomouc, Husovo náměstí 5


  • vzdělání

   gymnázium v Benešově u Prahy (1910 maturita),
   1910–1915 Lékařská fakulta Univerzity Karlovy (20. 12. 1915 promoce)


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   pražská klinika Václava Rubešky (1918–1921) a Státní babická škola v Praze (1919–1921),
   od roku 1921 gynekologicko-porodnická klinika LF MU - soukromý docent (1923) a mimořádný profesor (1934) porodnictví a gynekologie,
   od roku 1933 primář a přednosta gynekologicko-porodnického oddělení zemských ústavů v Olomouci, kde zřídil v roce 1943 školu pro porodní asistentky a začal vydávat časopis Periodica Olomucenses

  • odborné a zájmové organizace

   byl vášnivým automobilistou, dokonce v tomto sportu závodil,
   Česká sekce Moravské lékařské komory v Brně,
   Československá společnost pro rentgenologii a radiologii (předseda)


  • hrob

   Ústřední hřbitov Olomouc-Neředín, urnový háj u přístupové cesty


  • poznámky

   V roce 1928 vybudoval léčebný ústav pro choroby ženské a porodnictví na Lipové ulici 9 v Brně.
   Dne 14. 7. 1929 se účastnil jako soukromý jezdec na Bugatti T35C Velké ceny Německa na okruhu Nürburgring (jel na stejném stroji jako vítěz závodu Louis Chiron).


  • obrazy

   img15586.jpg


  • prameny, literatura

   zobrazit


  • osoby

   Karel Divišek (mladší)
   účastník Velké ceny Německa 1929 na okruhu Nürburgring Jan Florian
   Florianovi dodával pro výzkum embrya z kyretáží Karl Stohanzl
   účastník Velké ceny Německa 1929 na okruhu Nürburgring


  • partneři

   Viktorie Bittmannová (Honsová)
   sňatek: 8. 5. 1918


  • děti

   Dagmar Bittmannová
   Otakar Bittmann


  • rodiče

   Václav Bittmann
   Terezie Bittmannová


  • ulice

   Obilní trh
   bydliště Lipová
   bydliště, současně sídlo léčebného ústavu pro choroby ženské a porodnictví


  • události

   5. 9. 1929
   Odhalení pomníku Bedřichu Sofferovi
   účastník pietní slavnosti
   13. 5. 1928
   V. závod do vrchu Brno - Soběšice
   účastník závodu


  • související odkazy

   mapa


  • autor

   Menš, Kal


Aktualizováno: 11. 01. 2019

MUDr. Otakar Bittmann (s číslem 6) na startu prvního závodu na starém Masarykově okruhu 28. 9. 1930 (s vozem č. 2 startuje jezdec Jiří Lobkowicz a s č. 4 Miloš Bondy). Zdroj: 75 let Masarykova okruhu ve fotografiích, Brno 2005, s. 12.