Internetová encyklopedie dějin Brna

Karl Landrock

  Karl Landrock


  • * 20. září 1879 Brno – † 28. dubna 1954 Eddesse-dnes část Edemissen, kraj Peine, Dolní Sasko, ((SRN|Spol


  • učitel; entomolog; muzejní pracovník


  • národnost

   německá

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR, SRN


  • zajímavé okolnosti

   Všeobecný Landrockův zájem o přírodu postupně vyústil ve specializaci na entomologickou problematiku. Do centra pozornosti tohoto badatele se dostal především řád dvoukřídlých (Diptera) a jeho čeleď Mycetophilidae. Se svým kolegou Karlem Czižkem podnikli na území Moravy četné výzkumy, s jejichž výsledky Landrock seznámil odbornou veřejnost v řadě článků uveřejněných v prestižních zahraničních periodikách (Entomologisches Jahrbuch Leipzig, Berliner entomologische Zeitschrift, Wiener entomologische Zeitung atd.). Jeho rozsáhlá sbírka čítající něco kolem 30 000 kusů se stala součástí sbírkového fondu Moravského zemského muzea.


  • vzdělání

   německý učitelský ústav v Brně, vzdělání doplněno složením odborných zkoušek způsobilosti pro měšťanské (1904) a živnostenské pokračovací školy (1909)


  • zaměstnání

   v roce 1898 jmenován učitelem v Hlubočanech (Hobitschau) na Vyškovsku,
   od roku 1905 působil na německých národních a měšťanských školách v Brně, v závěru své učitelské kariéry vykonával funkci ředitele na jedné z brněnských měšťanek,
   po 41 letech praxe v roce 1939 penzionován,
   1. září 1940 povolán do funkce vedoucího v entomologickém oddělení Moravského zemského muzea

  • odborné a zájmové organizace

   Naturforschender Verein in Brünn,
   Lehrerklub für Naturkunde,
   Kommission zur naturwissenschaftlichen Durchforschung Mährens,
   Naturwissenschaftlicher Gesellschaft in Olmütz


  • prameny, literatura


  • autor

   KirO


Aktualizováno: 13. 10. 2011