Internetová encyklopedie dějin Brna

Mojmír Mazálek

  JUDr. et PhDr. Mojmír Mazálek


  • * 4.11.1907 Brankovice – † 27.5.1954 Praha


  • právník a archeolog


  • národnost

   česká


  • zajímavé okolnosti

   od svého mládí si psal archeologické deníky (uloženy v archivu MZM Brno)


  • bydliště

   Brankovice,
   Vícemilice,
   Praha


  • vzdělání

   gymnázium v Dijonu (Francie),
   PrF MU (1931 titul JUDr.),
   FF UK - studium archeologie (po válce), 1952 titul PhDr.
   práce: Vzájemné vztahy mesolitu a neolitu se zvláštním zřetelem ke kamenné industrii


  • dílo

   zobrazit


  • zaměstnání

   notář a soudní praxe na Bučovicku, Kroměříži a v Brně,
   od roku 1950 Státní archeologický ústav (později ARÚ ČSAV) v Praze


  • poznámky

   Aktivní zájem o archeologii již od roku 1918 - prováděl sběry a průzkumy Bučovicka a Prostějovska. Zajímal se o vztahy mezi mezolitem a neolitem.

   Archeologické výzkumy:
   - jihočeský mezolit Ražice-Putim (1950–1953)
   - paleolit u Lobkovic (1951–1953): spolupracoval s Karlem Žeberou, Zdeňkem Zázvorkou a Vojenem Ložkem
   - studium slovenského mezolitu.


  • prameny, literatura


  • autor


Aktualizováno: 22. 05. 2020