Internetová encyklopedie dějin Brna

Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně

Zahájení stavby mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně


 • 8. 12. 2003 


 • ulice

  Hlinky

 • nej...

  Brno
  největší mimoúrovňová křižovatka


 • charakteristika

  Stavba má přispět k urychlení městské i individuální dopravy blízko areálu výstaviště. Motoristé tak budou moci po dokončení křižovatky plynuleji jezdit po takzvaném velkém městském okruhu a zlepší se i doprava na brněnské výstaviště.
  Stavba v hodnotě 1,633 miliard Kč má být dokončena v březnu roku 2007.


 • zajímavosti

  Celá stavba se bude provádět za plného provozu Velkého městského okruhu a tramvajových linek. Dlouhodobě uzavřena bude ulice Hlinky a ulice Pisárecká.

 • poznámka

  Stavba řeší úrovňové křížení ulice Bauerovy s ulicemi Hlinky a Pisárecká, které jsou dnes řízené světelnou signalizací. Tato světelně řízená křižovatka znamená pro Velký městský okruh (VMO) značnou zátěž, a proto bude řešena mimoúrovňově.
  Stavba prakticky navazuje na vyústění Pisáreckých tunelů a v délce asi 800 m vytváří minimálně čtyřpruhovou vozovku VMO bude prozatím jen provizorně navazovat na ulici Žabovřeskou - ta je v současně době jen dvoupruhá.

  ÚDAJE O STAVBĚ:
  - investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Brno
  - projektant: PK Ossendorf s.r.o.
  - zhotovitel: Sdružení MÚK Hlinky: Skanska DS a.s. – vedoucí člen sdružení, ŽS Brno a.s. – člen sdružení
  - termín zahájení: 12/2003
  - termín dokončení: 03/2007

  TECHNICKÉ ÚDAJE:
  - počet stavebních objektů: 332
  - počet provozních souborů: 33
  - délka silničního tunelu: 320 m
  - šířka tunelu: 12,1-18,67 m
  - plocha mostu nad tunelem: 10 434 m²
  - množství betonu v objektu tunel: 16 000 m³
  - výkopy: 210 000 m³
  - násypy: 80 000 m³
  - počet demolovaných objektů: 16
  - plocha nových komunikací: 49 000 m²
  - plocha nových chodníků: 5 500 m²
  - délka nových tramvajových kolejí: 3 500 m.


 • události

  28. 6. 2007
  Zahájení provozu mimoúrovňové křižovatky Hlinky v Brně 23. 6. 2007
  Požehnání největší mimoúrovňové brněnské křižovatky Hlinky


 • městská část

  Brno-střed


 • související odkazy

  mapa


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 27. 06. 2018