Internetová encyklopedie dějin Brna

Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941

Zápis popravených v Brně ve dnech 30. 9. 1941 a 1. 10. 1941


 • 2. 10. 1941 


 • charakteristika

  válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; první stanné právo


 • zajímavosti

  Jako příčina smrti uvedena "střela do hlavy (poprava) ("Kopfschuss, Hinrichtung)", od poprav 1. 10. 1941 pouze "poprava" (Hinrichtung).

 • poznámka

  Pod číslem 3566 úmrtního protokolu je zapsáno 14 osob, rozlišeno malými písmeny (a–m). Všichni byli popraveni v Kounicových kolejích (Kaunitz - Collegium) 30. 9. 1941 a zpopelněni v Krematoriu města Brna 2. 10. 1941.
  Pod týmž číslem 3566 (malá písmena n–ž) je uvedeno dalších 15 osob, popravených v Kounicových kolejích dne 1. 10. 1941 a zpopelněných v Krematoriu města Brna dne 3. 10. 1941.


 • prameny, literatura

  Archivní pramen
  "Sterbeprotokol 1941"


 • události

  1. 10. 1941
  Popravy v prvním stanném právu v Brně (středa 1. října) 30. 9. 1941
  Popravy v prvním stanném právu v Brně (úterý 30. září)


 • osoby

  Karel Bačovský
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566c Antonín Berousek
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 p Josef Bílek
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 sr Karel Čápek
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566a Emil Flak
  v úmrtním protokolu uveden pod číslem 3566 u
  další osoby (25)...


 • autor

  Menš


Aktualizováno: 06. 07. 2018