Internetová encyklopedie dějin Brna

Otevření nového sídla Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně

Otevření nového sídla Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně


 • 13. 5. 2014 


 • ulice

  Mučednická


 • charakteristika

  Úlohou centra je zejména koordinace spolupráce při předcházení kybernetickým útokům a řešení aktuálních problémů jak na státní, tak na mezinárodní úrovni. Pracoviště má také úlohu v podobě zastupování České republiky v Severoatlantické alianci NATO.

  V centru pracují odborníci z tvz. Vládního Cert (Computer Emergency Response Team) - skupiny sloužící k odhalování a eliminaci kybernetických hrozeb.
  Centrum spadá pod Ministerstvo obrany ČR a jeho cílem je i výzkum, vývoj a osvěta oboru kybernetické bezpečnosti.
  Součástí provozu centra je i mezinárodní spolupráce nejen na evropské úrovní (USA, Izrael, Švédsko).


 • účastníci

  Bohuslav Sobotka, předseda vlády ČR,
  Dušan Navrátil, ředitel Národního bezpečnostního úřadu,
  Sorin Ducaru, náměstek generálního tajemníka NATO,
  Udo Helmbrecht, ředitel Evropské agentury ENISA

 • poznámka

  Sídlo Národního centra kybernetické bezpečnosti bylo zřízeno pod gescí Národního bezpečnostního úřadu. Vybudováno bylo v bývalých prostorách budovy Ministerstva obrany (zajímavostí je, že budova sloužila tajným službám již za druhé světové války, kdy v ní sídlilo Gestapo), které objekt převedlo do správy NBÚ v roce 2011.
  Náklady na rekonstrukci a vybavení sídla byly vyčísleny na 82 milionů korun.
  Do Brna bylo centrum umístěno z důvodu velké sítě vysokých škol a výzkumných center. (s nimi také úzce spolupracuje).


 • obrazy

  img16930.jpg img16931.jpg img16932.jpg img16933.jpg


 • prameny, literatura


 • městská část

  Brno-Žabovřesky


 • autor

  Jis


Aktualizováno: 24. 06. 2018

Slavnostní otevření budovy nového sídla Národního centra kybernetické bezpečnosti v Brně otevřeného 13. 5. 2014 (vlevo Václav Božek - Krajský úřad JMK, druhý zleva Dušan Navrátil - ředitel centra, druhý zprava premiér ČR Bohuslav...