Internetová encyklopedie dějin Brna

Církevní oslava Božího Těla

Církevní oslava Božího Těla


 • 19. 8. 1611 


 • místo

  Brno


 • charakteristika

  Purkmistr a rada města Brna referují králi Matyáši, že v intencích jeho nařízení z 27. května téhož roku se snažili zajistit co nejdůstojnější průběh oslav Božího Těla a co největší účast na procesí.


 • účastníci

  purkmistr a rada města Brna

 • zajímavosti

  v Archivu města Brna se dochovalo pět listů neodeslaného(?) originálu

 • poznámka

  Z městského představenstva se dostavili všichni (kromě člena z nové rady, Kryštofa Jordána z Uherčic, stranícího se všelijakým novotám). Značná část cechovního řemeslnictva se však shromáždila v domě zv. Lochnperk rytíře Ondřeje ml. z Puchhaimu, kde zlehčovali vážnost tohoto procesí.
  Když byli předvoláni na radnici, aby vysvětlili svůj postoj, prohlásili, že účast na procesí se neshoduje s jejich náboženským přesvědčením. I pod pohrůžkou trestu setrvávali neoblomně na svém stanovisku. Potrestání vyžadují zvlášť krejčovští mistři, kteří pobuřují lid zlehčováním obvyklých katolických svátostí (týká se to zvlášť způsobu pohřbívání).


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018