Internetová encyklopedie dějin Brna

Neúčast na církevním procesí

Neúčast na církevním procesí


 • 9. 7. 1602 


 • místo

  Praha, hrad pražský


 • charakteristika

  Vydán mandát císaře Rudolfa II. purkmistrovi a radě města Brna stvrzující, že byly vzaty na vědomí jimi postoupené omluvy jistých osob, které se nezúčastnily církevního procesí (slavnosti Božího Těla).
  Pokud se tyto omluvy zakládají na pravdě, má být neúčast prominuta, v opačném případě mají být účastníci potrestáni.


 • účastníci

  císař Rudolf II.,
  purkmistr a rada města Brna


 • prameny, literatura


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018