Internetová encyklopedie dějin Brna

Dosazení faráře u sv. Jakuba

Dosazení faráře u sv. Jakuba


 • 26. 5. 1572 


 • místo

  kostel sv. Jakuba


 • charakteristika

  Hanuš Haugvic z Biskupic a na Račicích, podkomoří Markrabství moravského, oznamuje olomouckému biskupovi (Vilému Prusinovskému z Víckova), že se zasadil o to, aby kněz Jan Štirnský, kanovník u sv. Petra, byl dosazen za faráře u sv. Jakuba v Brně a páter - jezuita Alexander Heller za predikanta (kazatele).


 • účastníci

  Hanuš Haugvic z Biskupic, moravský podkomoří,
  město Brno

 • zajímavosti

  Větší část nekatolického brněnského obyvatelstva nebyla s tímto postupem spokojena. Dva buřičské anonymní dopisy podkomoří obratem zaslal do Olomouce. Městská rada se obávala pozdvižení. Hanuš Haugvic Brňany uklidnil a požádal je o zjištění anonymního pisatele.

 • poznámka

  V listech, přilepených na dvou domech na Dolním rynku (náměstí Svobody), se především vytýkalo městské radě, že lehkověrně povolila jezuitovi kázání. Dále bylo ohlášeno, že cechy znemožní další kázání a měšťané se vzájemně vyzývali, aby se k této akci připojili.


 • prameny, literatura


 • stavby

  Kostel sv. Jakuba
  Rašínova


 • autor

  Jord


Aktualizováno: 13. 07. 2018