Internetová encyklopedie dějin Brna

Rudolf Reissig

  Rudolf Reissig


  • * 11.4.1874 Praha-Smíchov – † 12.7.1939 Praha


  • hudebník, pedagog


  • národnost

   česká

  • státní příslušnost

   Rakousko-Uhersko, ČSR


  • zajímavé okolnosti

   značná koncertní činnost sólová na housle, violu a violu d´amour


  • bydliště

   Brno, Tivoli 53


  • vzdělání

   1885–1892 konzervatoř Praha


  • dílo

   Koncertní vystupování v mnoha městech (i ve Vídni, Praze a Berlíně). Účast v komorní souhře kvartet v Kroměříži, Brně a Českého kvarteta. Samostatná provedení dirigentská a sbormistrovská díla českých i světových skladatelů.
   Výčet díla - viz Československý hudební slovník osob a institucí, II. sv., Praha 1965, s. 413–414.


  • zaměstnání

   1894–1896 učitel hudební školy Moravana Kroměříž,
   1896–1919 učitel hudební školy Besedy brněnské (od roku 1899 byl jejím ředitelem),
   1899–1918 sbormistr Filharmonického sboru Beseda brněnská,
   1903–1909 učitel varhanické školy v Brně,
   1919–1920 profesor konzervatoře Brno

  • odborné a zájmové organizace

   Filharmonický spolek Beseda brněnská (1896–1939)


  • hrob

   Praha, Olšanské hřbitovy, sk. IX/5–52


  • poznámky

   Rudolf Reissig učil Josefa Holuba, skvělého českého houslistu, navíc výrazně spojeného s Brnem (J. Holub byl srovnáván vídeňskou kritikou s Ondříčkem, Kubelíkem, Příhodou). Z Holic do Brna přišel ve věku 8 let. Byl posledním a tedy desátým dítětem svých rodičů. Všichni sourozenci byli výrazně hudebně talentovaní. Rudolf Reissig k němu měl otcovský vztah. Byl si okamžitě vědom, že se mu v osobě Josefa Holuba dostává do rukou houslový talent mimořádného formátu. Společné koncertní vystoupení 4. 2. 1917, kdy spolu Josef Holub a Rudolf Reissig na koncertě České filharmonie v Praze za řízení Dr. Viléma Zemánka provedli Dvojkoncert pro dvoje housle a orch. J. S. Bacha d moll BWV 1043, dokládá jejich hezký vztah.
   Rudolf Reissig patří k první generaci pedagogů houslí v historii (nyní již stoleté) Konzervatoře Brno. Ovšem již po ročním působení odešel do Prahy, kde potom pokračoval v pedagogické práci na Pražské konzervatoři.

   [Informace uvedené v poznámce pro naši encyklopedii v květnu 2020 poskytl pan Martin Slávik, který se v tu dobu chystal napsat knížku o slavných brněnských houslistech.
   Informace o Josefu Holubovi čerpal z Československého hudebního slovníku, jiné údaje získal od p. Jiřího Preissingera, rodáka z Pozořic a koncertního mistra opery v německém Cofburgu, de facto posledního absolventa z houslové třídy Josefa Holuba na konzervatoři v Brně. Datum a program koncertu (výhradně z díla J. S. Bacha) na němž v Praze vystoupili prof. Rudolf Reissig a mladý J. Holub pan Slávik získal přímo z archivu České filharmonie vloni zhruba touto dobou.
   Za jeho poskytnuté informace děkujeme.]


  • obrazy

   img0314.jpg img13099.jpg


  • pojmenované ulice

   Reissigova (Ponava)


  • prameny, literatura


  • osoby

   Josef Burget
   student Josef Holub
   žák Jaroslav Hromádka
   žák František Tříska
   žák


  • partneři

   Olga Reissigová (Sázavská)
   sňatek: 17. 7. 1906


  • děti

   Eliška Reissigová (Reissigová)
   provdaná Ždímalová


  • ulice

   Tivoli
   bydliště (dnes Jiráskova)


  • autor

   Fl


Aktualizováno: 17. 05. 2020

Rudolf Reissig. Album representantů všech oborů veřejného života československého, Praha I., 1927.