Nová hesla


30. 06. 2022

Osobnost: Katharina Appel

matka osobnosti: Friedrich Appel

30. 06. 2022

Osobnost: Urban Rudolf Appel

otec osobnosti: Friedrich Appel

30. 06. 2022

Osobnost: Adeline/Adele Wlach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust matka osobnosti: Dr. Friedrich/Fritz Wlach

30. 06. 2022

Osobnost: Friedrich/Fritz Wlach

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust dítě osobnosti: Adeline/Adele Wlach

30. 06. 2022

Osobnost: Theodor Wlach

partner osobnosti: Adeline/Adele Wlach otec osobnosti: Dr. Friedrich/Fritz Wlach

30. 06. 2022

Objekt: hodiny: Sluneční hodiny

Talichova 16 (na fasádě domu)

29. 06. 2022

Osobnost: Josefine Hirsch

matka osobnosti: JUDr. Moritz Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Max Hirsch

otec osobnosti: JUDr. Moritz Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Erna Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust dcera osobností: Arthur Hirsch, Ella Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Therese Zwicker

matka osobnosti: Ella Hirsch babička osobnosti: Erna Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Hermann Zwicker

otec osobnosti: Ella Hirsch dědeček osobnosti: Erna Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Ella Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust partner osobnosti: Arthur Hirsch matka osobnosti: Erna Hirsch

29. 06. 2022

Objekt: hodiny: Sluneční hodiny

(v parku areálu SurGal Clinic)

29. 06. 2022

Osobnost: Ernestine Hirsch

matka osobnosti: Arthur Hirsch babička osobnosti: Erna Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Wilhelm Wolf Hirsch

fotograf otec osobnosti: Arthur Hirsch dědeček osobnosti: Erna Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Siegfried Hirsch

bratr osobnosti: Arthur Hirsch

29. 06. 2022

Osobnost: Arthur Hirsch

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust partner osobnosti: Ella Hirsch otec osobnosti: Erna Hirsch

28. 06. 2022

Objekt: pamětní deska: nález sošky šamana

Francouzská 101 (na průčelí budovy školy)

28. 06. 2022

Osobnost: Ondrej Malachovský

slovenský pěvec; v letech 1962–1964 člen Státního divadla v Brně

28. 06. 2022

Osobnost: František Muzika

malíř, grafik, ilustrátor, scénograf a pedagog; v letech 1929–1946 působil v Zemském divadle v Brně

28. 06. 2022

Objekt: boží muka: boží muka

Denisovy sady, Hybešova, Nové sady (na nároží silnic Nové sady a Hybešova)

28. 06. 2022

Objekt: kříž: Kříž

Jamborova 61 (před budovou školy)

28. 06. 2022

Osobnost: Cilli Garfunkel

matka osobnosti: Regine Massařik

28. 06. 2022

Osobnost: Leopold Garfunkel

otec osobnosti: Regine Massařik

28. 06. 2022

Osobnost: Hugo Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust syn osobností: Ing. Felix Frischauer, Marta Frischauer vnuk osobnosti: Regine Massařik

28. 06. 2022

Objekt: boží muka: boží muka

Hájecká (na nároží ulic Hájecká a Vinohradská)

28. 06. 2022

Osobnost: Regine Massařik

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust matka osobností: Marta Frischauer, Elsa/Eliška Schnabl babička osobnosti: Hugo Frischauer

28. 06. 2022

Osobnost: Leopold Massařik

partner osobnosti: Regine Massařik otec osobností: Marta Frischauer, Elsa/Eliška Schnabl dědeček osobnosti: Hugo Frischauer

28. 06. 2022

Osobnost: Marta Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust dcera osobnosti: Regine Massařik sestra osobnosti: Elsa/Eliška Schnabl partner osobnosti: Ing. Felix Frischauer matka osobnosti: Hugo Frischauer

27. 06. 2022

Objekt: sochařská realizace: Hadicová postava

Kamenice 5 (v areálu Univerzitního kampusu Bohunice)

27. 06. 2022

Osobnost: Emilián Starý

korepetitor, dirigent a hudební skladatel; v letech 1895–1896 a 1901–1902 člen Národního divadla v Brně

27. 06. 2022

Osobnost: Johanna Frischauer

sestra osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

27. 06. 2022

Osobnost: Soňa (Žofie) Spurná

operní pěvkyně; v letech 1945–1950 členka Národního (Zemského, Státního) divadla v Brně

27. 06. 2022

Osobnost: Johann Frischauer

bratr osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

27. 06. 2022

Osobnost: Zdenka (Zdeňka) Stříbrná

operní zpěvačka; v letech 1939–1945 členka Zemského divadla v Brně

27. 06. 2022

Objekt: sochařská realizace: Nakloněné kruhy

Kamenice 5 (v areálu Univerzitního kampusu)

27. 06. 2022

Osobnost: Pauline Pollak

matka osobnosti: Hana Hanak

27. 06. 2022

Osobnost: Siegfried Pollak

otec osobnosti: Hana Hanak

27. 06. 2022

Osobnost: Lydia Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust dcera osobností: Carl/Karel Hanak, Hana Hanak vnučka osobnosti: Cäcilie Hanak

27. 06. 2022

Osobnost: Hana Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust partner osobnosti: Carl/Karel Hanak matka osobnosti: Lydia Hanak

27. 06. 2022

Osobnost: Greta Hanáková

partner osobnosti: Alois Hanák

27. 06. 2022

Osobnost: Ernestine Zerner

sestra osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

27. 06. 2022

Osobnost: Olga Frischauer

sestra osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

27. 06. 2022

Osobnost: Max Frischauer

bratr osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

27. 06. 2022

Osobnost: Nikos Armutidis

sochař a malíř

27. 06. 2022

Osobnost: Vlasta Baránková

grafička, malířka, ilustrátorka knih pro děti

24. 06. 2022

Osobnost: Frida Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust sestra osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Heinrich Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust bratr osobností: Filip Frischauer, Frida Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Ernestine Frischauer

matka osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Isidor Frischauer

otec osobností: Filip Frischauer, MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Filip Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust bratr osobností: MUDr. Heinrich Frischauer, Frida Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Rosa Bardach

sestra osobností: Armin Frischauer, Felix Frischauer

24. 06. 2022

Osobnost: Antonie Koťová

matka osobnosti: František Mynář

23. 06. 2022

Osobnost: Theodor Frischauer

bratr osobností: Armin Frischauer, Felix Frischauer

23. 06. 2022

Osobnost: Františka/Fanny Frischauer

matka osobností: Armin Frischauer, Felix Frischauer babička osobnosti: Hugo Frischauer

23. 06. 2022

Osobnost: Leopold Frischauer

otec osobností: Armin Frischauer, Felix Frischauer dědeček osobnosti: Hugo Frischauer

23. 06. 2022

Osobnost: Božena Krapková

sestra osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Ludmila Krapková

sestra osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Karel Krapka

bratr osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Vlasta Řezníčková

sestra osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Bohumír Krapka

bratr osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Felix Frischauer

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust bratr osobnosti: Armin Frischauer partner osobnosti: Marta Frischauer otec osobnosti: Hugo Frischauer

23. 06. 2022

Osobnost: Josefa Krapková

matka osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Emanuel Krapka

otec osobnosti: Jaroslav Krapka

23. 06. 2022

Osobnost: Jaroslav Krapka

sportovec - fotbal

23. 06. 2022

Osobnost: Růžena Radová

operní pěvkyně partner osobnosti: Jaroslav Stříška

23. 06. 2022

Osobnost: Jaroslav Stříška

operní pěvec; v letech 1948–1951 a 1952–1953 sólista opery Státního divadla v Brně

22. 06. 2022

Osobnost: Carl/Karel Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust syn osobnosti: Cäcilie Hanak bratr osobností: Julius Hanak, Benno Hanak, Alois Hanák partner osobnosti: Hana Hanak otec osobnosti: Lydia Hanak

22. 06. 2022

Objekt: pamětní deska: Pavel Haas

Havlíčkova 67 (na průčelí domu)

22. 06. 2022

Osobnost: Benno Hanak

válka a odboj 1938–1945; oběti okupace; holocaust syn osobnosti: Cäcilie Hanak bratr osobností: Julius Hanak, Carl Hanak, Alois Hanák

22. 06. 2022

Osobnost: Marta Navrátilová

partner osobnosti: Pavel Navrátil

22. 06. 2022

21. 06. 2022

Osobnost: Karel Moor

skladatel, dirigent a sbormistr

21. 06. 2022

Osobnost: Karla Moorová

operetní herečka dcera osobnosti: Anna Lauterbachová sestra osobnosti: Božena Bervicová

21. 06. 2022

Osobnost: Jiří Kaucký

akademický malíř partner osobnosti: Božena Bervicová

21. 06. 2022

Osobnost: Božena Bervicová

operetní zpěvačka dítě osobnosti: Anna Lauterbachová

21. 06. 2022

Osobnost: Anna Lauterbachová

herečka a zpěvačka matka osobností: Božena Bervicová a Karla Moorová

21. 06. 2022

Osobnost: Marie Häusler

matka osobnosti: Cäcilie Hanak babička osobností: Julius Hanak, Benno Hanak, Carl Hanak

21. 06. 2022

Osobnost: Bernard Häusler

otec osobnosti: Cäcilie Hanak dědeček osobností: Julius Hanak, Benno Hanak, Carl Hanak

20. 06. 2022

Osobnost: Sofie Krchňavá

sestra osobnosti: Viktor Jarolím

20. 06. 2022

Osobnost: Marie Jarolímová

matka osobnosti: Viktor Jarolím

20. 06. 2022

Osobnost: Jindřich Jarolím

otec osobnosti: Viktor Jarolím

20. 06. 2022

Osobnost: Anna Jarolímová

partner osobnosti: Viktor Jarolím

20. 06. 2022

Osobnost: Jan Vérosta

dítě osoby: Anežka Vérostová

20. 06. 2022

Osobnost: Viktor Jarolím

otec osobnosti: Adolf Opálka partner osoby: Anežka Vérostová partner osoby: Marie Jarolímová

20. 06. 2022

Osobnost: Božena Vérostová

dítě osoby: Anežka Vérostová

20. 06. 2022

Osobnost: Marie Vérostová

dítě osoby: Anežka Vérostová

20. 06. 2022

Osobnost: Marie Vérostová

partner (druhá manželka) osoby: Jan Vérosta

20. 06. 2022

Osobnost: Jan Vérosta

partner osoby: Anežka Vérostová

20. 06. 2022

Osobnost: Rudolf Opálka

bratr osobnosti: Marie Opálková

20. 06. 2022

Osobnost: Juliana (Julie) Opálková

sestra osobnosti: Marie Opálková

20. 06. 2022

Osobnost: Františka Opálková

sestra osobnosti: Marie Opálková

20. 06. 2022

Osobnost: Anna Feniková

sestra osobnosti: Marie Opálková

20. 06. 2022

Osobnost: František Opálka

bratr osobnosti: Marie Opálková

20. 06. 2022

Osobnost: Josef Opálka

bratr osobnosti: Marie Opálková