Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Archeologické lokality


  Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality na území Brna.

  Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
  Vyhledání archeologických lokalit


  hledaný výraz
  ulice
  městská část

  Archeologie

  Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Brna v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města.

  Propojení archeologických výzkumů s dalšími encyklopedickými hesly nabízí sledování historických souvislostí prostřednictvím vazeb na ulice, události či osobnosti.


Výřez z Císařského otisku stabilního katastru města Brna z roku 1825 (doplněno roku 1843). Šipkami vyznačena Veselá ulice. Ústřední archiv zeměměřičství a katastru Praha, sign. B2/a/6.