Archeologické lokality


Významné pravěké a raně středověké archeologicky zkoumané lokality na území Brna.

Chcete-li se "projít" rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
Vyhledání archeologických lokalit

Archeologie

Archeologické výzkumy mapují přítomnost člověka na území Brna v dlouhém časovém horizontu od nejstarších stop po paleolitických lovcích až po rozvinutou sídelní aglomeraci pozdně středověkého a raně novověkého královského města.

Propojení archeologických výzkumů s dalšími encyklopedickými hesly nabízí sledování historických souvislostí prostřednictvím vazeb na ulice, události či osobnosti.