Brněnské školy


Hledat v databázi je možno podle předloženého věcného rejstříku (mateřská, farní, hospodářská apod.), katastru školy či její adresy. Chcete-li se "projít" jmenným rejstříkem, pak je pro Vás připraven na následujícím odkazu:
Vyhledání škol


Nejen Brňané jistě vnímají brněnské školství jak prostřednictvím svých dětí, tak i ve vzpomínkách na vlastní školní a studijní léta.

Zde jsme se rozhodli veřejnosti zpřístupnit základní seznam brněnských škol, jejichž písemnosti jsou dochovány ve fondech Archivu města Brna. Je zde zaznamenána [většina brněnských škol 19. a první poloviny 20. století] (zejména do roku 1953, kdy prošlo československé školství velmi výraznou školskou reformou), [českých i německých, od předškolních zařízení po střední a vyšší školství], se všemi změnami názvů jednotlivých škol. Mimo uváděný katastr, pro nějž byla která škola určena, se v adrese školy objevují jak dobová adresa, tak dnešní název ulice či ulic, v nichž sídlila.

Struktura této zajímavé databáze je stručná a prozatímní, postupně bude rozšířen samotný seznam (další školská zařízení po roce 1953, vysoké školy) i doplněny četné informace z historie jednotlivých brněnských škol.