Autorský kolektiv


PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

vedoucí autorského kolektivu
Pseudonym: Los
Kontakt: ÚAM FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno,

Mgr. Lucia Kubová

administrátor projektu a správce obrazové dokumentace
Pseudonym: LucKub

RNDr. Petra Drobílková, DiS.

administrátor projektu
Pseudonym: PeDro


Mgr. Alžběta Blatná

Pseudonym: blat

PhDr. Jan Břečka

Moravské zemské muzeum, Brno
Pseudonym: Jbre
Kontakt: Historické oddělení Moravského zemského muzea, Kapucínském nám. 8, Brno, 659 37

Ing. Alan Butschek

České dráhy, a.s.
Pseudonym: tsch
Kontakt: České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno

Mgr. Jana Čermáková

archivářka
Pseudonym: Čerm
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno

Mgr. Radana Červená, Ph.D.

archivářka
Pseudonym:
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice

Mgr. Magdalena Čoupková

archivářka - Státní okresní archiv Uherské Hradiště
Pseudonym: Čoup
Kontakt: Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Velehradská 124, 686 01 Uherské Hradiště

Nikola Faltýnková

Archiv Mendelovy univerzity v Brně

Mgr. Milena Flodrová

historik Muzea města Brna
Pseudonym: Fl

Michal Hančák

Muzeum města Brna

Mgr. Zuzana Hanzalová, DiS.

Knihovna Jiřího Mahena
Pseudonym: ZuHo

Mgr. Anna Hradecká

Mgr. Vladimíra Huberová

odborný informační pracovník
Pseudonym: hub
Kontakt: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno

Mgr. Robert Janás, Ph.D.

Muzeum města Brna

Mgr. Markéta Jančíková

archivářka
Pseudonym: MJ
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice

Mgr. Eva Janěková

Informační pracovník KJM a dramaturg LD Radost
Pseudonym: Jan
Kontakt: Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, 601 50 Brno

PhDr. Hana Jordánková

historik-archivář
Pseudonym: Jord
Kontakt: Archiv města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno

PhDr. Jiřina Kalendovská

archivářka - Moravský zemský archiv (1975-1985), Masarykova univerzita (od 1986)
Pseudonym: Kal
Kontakt: Archiv MU v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno

Ing. Petr Kopečný

Mgr. Pavel Košťál

Muzeum města Brna
Pseudonym: Kos
Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno

Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

knihovnice
Pseudonym: mk
Kontakt: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno

PhDr. Miroslava Kurfürstová

Pseudonym: MKf

Mgr. Lenka Likavčanová

Pseudonym: Lik

doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

vědecká pracovnice Kabinetu dějin, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
Pseudonym: Lin
Kontakt: Svahová 15, 623 00 Brno

Bc. Barbora Loskotová

Pseudonym: BL

Mgr. Simona Mátlová

Pseudonym: mát

PhDr. Miroslava Menšíková

historička
Pseudonym: Menš

PhDr. Alena Mikovcová

Pseudonym: Mika

PhDr. Jiří Mikulka

Archiv bezpečnostních složek Kanice
Pseudonym: JMik

Ing. Jiří Mrkos

Pseudonym: jmb

Ing. Jiří Mrkos

Pseudonym: jmb

Dana Olivová

Pseudonym: Do
Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno

Ing. arch. Lukáš Pecka

architekt
Kontakt: www.lukaspecka.cz

Anna Pečinková

Pseudonym: APe

Mgr. Eliška Plotěná

NPÚ ÚOP v Brně, Metodické centrum moderní architektury v Brně
Pseudonym: Plot
Kontakt: Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno 603 00

Mgr. Martina Popovičová

archivářka
Pseudonym: Pop
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice

Mgr. Michaela Růžičková

Pseudonym: Růž

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.

Mgr. Bc. Tomáš Řepa, Ph.D.

Jana Barbora Slaběňáková

Archiv Masarykovy univerzity

Statutární město Brno

doc. Mgr. Dana Stehlíková, Ph.D.

PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

Pseudonym: Stokl

Mgr. Šárka Svobodová

archivářka
Pseudonym: ŠS
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno

Jitka Šibíčková

Pseudonym: Jis

Mgr. Jana Škrdlíková

archivářka
Pseudonym: skr
Kontakt: Archiv VUT v Brně, sídlo: Klatovská 18a, doručovací adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno

Mgr. Věra Šlancarová

kurátor archeologických sbírek
Pseudonym: Šla
Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno

Mgr. Anežka Špinlerová

Martina Ťápalová

Mgr. Petr Vachůt

Pseudonym: Vach

PhDr. Jiří Vaněk

historik
Pseudonym: Jiv
Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno

Mgr. Michaela Zemánková

Pseudonym: MZem

Mgr. Martina Zemanová

Mgr. Jana Zifčáková

archivářka
Pseudonym: Zif
Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice