Internetová encyklopedie dějin Brna

Encyklopedie dějin města Brna

  Autorský kolektiv


  • PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

  • vedoucí autorského kolektivu
   Pseudonym: Los
   Kontakt: ÚAM FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno,
   poslat zprávu...

  • Jitka Šibíčková

  • administrátor projektu a správce obrazové dokumentace
   Pseudonym: Jis
   Kontakt: 777 66 26 11
   poslat zprávu...


  • Mgr. Miroslava Bělíková

  • Pseudonym: Běl
   poslat zprávu...

  • Mgr. Alžběta Blatná

  • archivářka
   Pseudonym: blat
   Kontakt: Archiv VUT v Brně, sídlo: Klatovská 18a, doručovací adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
   poslat zprávu...

  • MVDr. Pavel Brauner

  • přednosta ÚCJDVL VFU Brno
   Pseudonym: brp
   Kontakt: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42
   poslat zprávu...

  • PhDr. Jan Břečka

  • Moravské zemské muzeum, Brno
   Pseudonym: Jbre
   Kontakt: Historické oddělení Moravského zemského muzea, Kapucínském nám. 8, Brno, 659 37
   poslat zprávu...

  • Ing. Alan Butschek

  • České dráhy, a.s.
   Pseudonym: tsch
   Kontakt: České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Jana Čermáková

  • archivářka
   Pseudonym: Čerm
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Radana Červená, Ph.D.

  • archivářka
   Pseudonym:
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
   poslat zprávu...

  • Mgr. Magdalena Čoupková

  • archivářka - Státní okresní archiv Uherské Hradiště
   Pseudonym: Čoup
   Kontakt: Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Velehradská 124, 686 01 Uherské Hradiště
   poslat zprávu...

  • Mgr. Milena Flodrová

  • historik Muzea města Brna
   Pseudonym: Fl
   poslat zprávu...

  • Mgr. Silvie Hanáková

  • Pseudonym: Han
   poslat zprávu...

  • Michal Hančák

  • Muzeum města Brna
   poslat zprávu...

  • Mgr. Zuzana Hanzalová, DiS.

  • Knihovna Jiřího Mahena
   Pseudonym: ZuHo
   poslat zprávu...

  • PhDr Margita Havlíčková

  • Pseudonym: Gh
   poslat zprávu...

  • Mgr. Vladimíra Huberová

  • odborný informační pracovník
   Pseudonym: hub
   Kontakt: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Markéta Jančíková

  • archivářka
   Pseudonym: MJ
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
   poslat zprávu...

  • Mgr. Eva Janěková

  • Informační pracovník KJM a dramaturg LD Radost
   Pseudonym: Jan
   Kontakt: Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, 601 50 Brno
   poslat zprávu...

  • PhDr. Hana Jordánková

  • historik-archivář
   Pseudonym: Jord
   Kontakt: Archiv města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
   poslat zprávu...

  • PhDr. Jiřina Kalendovská

  • archivářka - Moravský zemský archiv (1975-1985), Masarykova univerzita (od 1986)
   Pseudonym: Kal
   Kontakt: Archiv MU v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
   poslat zprávu...

  • Ing. Petr Kopečný

  • poslat zprávu...

  • Mgr. Pavel Košťál

  • Muzeum města Brna
   Pseudonym: Kos
   Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

  • knihovnice
   Pseudonym: mk
   Kontakt: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Hana Krutílková

  • Pseudonym: HK
   poslat zprávu...

  • PhDr. Lenka Kudělková

  • Pseudonym: Lk
   poslat zprávu...

  • PhDr. Miroslava Kurfürstová

  • Pseudonym: MKf
   poslat zprávu...

  • Mgr. Lenka Likavčanová

  • Pseudonym: Lik
   poslat zprávu...

  • doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

  • vědecká pracovnice Kabinetu dějin, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
   Pseudonym: Lin
   Kontakt: Svahová 15, 623 00 Brno
   poslat zprávu...

  • Bc. Barbora Loskotová

  • Pseudonym: BL
   poslat zprávu...

  • Mgr. Jitka Málková

  • Odborná knihovnice Hudební knihovny KJM v Brně
   Pseudonym: Mal
   poslat zprávu...

  • Mgr. Simona Mátlová

  • Pseudonym: mát
   poslat zprávu...

  • Alvéra Mazáčová

  • dokumentátor
   Pseudonym: Ma
   Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
   poslat zprávu...

  • PhDr. Miroslava Menšíková

  • historička
   Pseudonym: Menš
   poslat zprávu...

  • PhDr. Alena Mikovcová

  • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
   Pseudonym: Mika
   poslat zprávu...

  • PhDr. Jiří Mikulka

  • Archiv bezpečnostních složek Kanice
   Pseudonym: JMik
   poslat zprávu...

  • Ing. Jiří Mrkos

  • Pseudonym: jmb
   poslat zprávu...

  • MSMT

  • poslat zprávu...

  • Dana Olivová

  • Pseudonym: Do
   Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
   poslat zprávu...

  • Ing. arch. Lukáš Pecka

  • architekt
   Kontakt: www.lukaspecka.cz
   poslat zprávu...

  • Anna Pečinková

  • Pseudonym: APe
   poslat zprávu...

  • Mgr. Eliška Plotěná

  • NPÚ ÚOP v Brně, Metodické centrum moderní architektury v Brně
   Pseudonym: Plot
   Kontakt: Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno 603 00
   poslat zprávu...

  • Mgr. Martina Popovičová

  • archivářka
   Pseudonym: Pop
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
   poslat zprávu...

  • Mgr. Michaela Růžičková

  • Pseudonym: Růž
   poslat zprávu...

  • Jana Barbora Slaběňáková

  • Archiv Masarykovy univerzity
   poslat zprávu...

  • Stehlíková

  • poslat zprávu...

  • PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

  • Pseudonym: Stokl
   poslat zprávu...

  • Mgr. Zuzana Strnková

  • Pseudonym: Zuza
   poslat zprávu...

  • Mgr. Šárka Svobodová

  • archivářka
   Pseudonym: ŠS
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Jana Škrdlíková

  • archivářka
   Pseudonym: skr
   Kontakt: Archiv VUT v Brně, sídlo: Klatovská 18a, doručovací adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Věra Šlancarová

  • kurátor archeologických sbírek
   Pseudonym: Šla
   Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
   poslat zprávu...

  • PhDr. Jiří Vaněk

  • historik
   Pseudonym: Jiv
   Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Tomáš Zapletal

  • Archiv Masarykovy univerzity
   Pseudonym: TZ
   Kontakt: Žerotínovo nám. 3, Brno
   poslat zprávu...

  • Mgr. Michaela Zemánková

  • Pseudonym: MZem
   poslat zprávu...

  • Mgr. Martina Zemanová

  • poslat zprávu...

  • Mgr. Jana Zifčáková

  • archivářka
   Pseudonym: Zif
   Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
   poslat zprávu...

  ŘEŠITELÉ PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ OP VK +