Autorský kolektiv


 • PhDr. Irena Loskotová, Ph.D.

 • vedoucí autorského kolektivu
  Pseudonym: Los
  Kontakt: ÚAM FF MU, Arne Nováka 1, 602 00 Brno,
  poslat zprávu...

 • Jitka Šibíčková

 • administrátor projektu a správce obrazové dokumentace
  Pseudonym: Jis
  Kontakt: 777 66 26 11
  poslat zprávu...


 • Mgr. Miroslava Bělíková

 • Pseudonym: Běl
  poslat zprávu...

 • Mgr. Alžběta Blatná

 • Pseudonym: blat
  poslat zprávu...

 • MVDr. Pavel Brauner

 • přednosta ÚCJDVL VFU Brno
  Pseudonym: brp
  Kontakt: VFU Brno, Palackého 1-3, 612 42
  poslat zprávu...

 • PhDr. Jan Břečka

 • Moravské zemské muzeum, Brno
  Pseudonym: Jbre
  Kontakt: Historické oddělení Moravského zemského muzea, Kapucínském nám. 8, Brno, 659 37
  poslat zprávu...

 • Ing. Alan Butschek

 • České dráhy, a.s.
  Pseudonym: tsch
  Kontakt: České dráhy, a.s., Generální ředitelství, Regionální obchodní centrum Brno, Kounicova 26, 611 35 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Jana Čermáková

 • archivářka
  Pseudonym: Čerm
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno
  poslat zprávu...

 • RNDr. Michal Černý

 • poslat zprávu...

 • Mgr. Radana Červená, Ph.D.

 • archivářka
  Pseudonym:
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
  poslat zprávu...

 • Mgr. Magdalena Čoupková

 • archivářka - Státní okresní archiv Uherské Hradiště
  Pseudonym: Čoup
  Kontakt: Státní okresní archiv Uherské Hradiště, Velehradská 124, 686 01 Uherské Hradiště
  poslat zprávu...

 • Ing. Radomil Dojiva

 • Pseudonym: Doj
  poslat zprávu...

 • Mgr. Milena Flodrová

 • historik Muzea města Brna
  Pseudonym: Fl
  poslat zprávu...

 • Michal Hančák

 • Muzeum města Brna
  poslat zprávu...

 • Mgr. Zuzana Hanzalová, DiS.

 • Knihovna Jiřího Mahena
  Pseudonym: ZuHo
  poslat zprávu...

 • PhDr Margita Havlíčková

 • Pseudonym: Gh
  poslat zprávu...

 • Mgr. Vladimíra Huberová

 • odborný informační pracovník
  Pseudonym: hub
  Kontakt: Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Kobližná 4, 601 50 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Robert Janás, Ph.D.

 • Muzeum města Brna
  poslat zprávu...

 • Mgr. Markéta Jančíková

 • archivářka
  Pseudonym: MJ
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
  poslat zprávu...

 • Mgr. Eva Janěková

 • Informační pracovník KJM a dramaturg LD Radost
  Pseudonym: Jan
  Kontakt: Knihovna J. Mahena, Kobližná 4, 601 50 Brno
  poslat zprávu...

 • PhDr. Hana Jordánková

 • historik-archivář
  Pseudonym: Jord
  Kontakt: Archiv města Brna, Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno
  poslat zprávu...

 • PhDr. Jiřina Kalendovská

 • archivářka - Moravský zemský archiv (1975-1985), Masarykova univerzita (od 1986)
  Pseudonym: Kal
  Kontakt: Archiv MU v Brně, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
  poslat zprávu...

 • Ing. Petr Kopečný

 • poslat zprávu...

 • Mgr. Pavel Košťál

 • Muzeum města Brna
  Pseudonym: Kos
  Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. et Mgr. Monika Kratochvílová

 • knihovnice
  Pseudonym: mk
  Kontakt: Moravská zemská knihovna v Brně, Kounicova 65a, 601 87 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Hana Krutílková

 • Pseudonym: HK
  poslat zprávu...

 • Mgr. Lucia Kubová

 • poslat zprávu...

 • PhDr. Lenka Kudělková

 • Pseudonym: Lk
  poslat zprávu...

 • PhDr. Miroslava Kurfürstová

 • Pseudonym: MKf
  poslat zprávu...

 • Mgr. Lenka Likavčanová

 • Pseudonym: Lik
  poslat zprávu...

 • doc. PhDr. Věra Linhartová, CSc.

 • vědecká pracovnice Kabinetu dějin, Lékařská fakulta Masarykovy univerzity Brno
  Pseudonym: Lin
  Kontakt: Svahová 15, 623 00 Brno
  poslat zprávu...

 • Bc. Barbora Loskotová

 • Pseudonym: BL
  poslat zprávu...

 • Mgr. Simona Mátlová

 • Pseudonym: mát
  poslat zprávu...

 • PhDr. Miroslava Menšíková

 • historička
  Pseudonym: Menš
  poslat zprávu...

 • PhDr. Alena Mikovcová

 • Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
  Pseudonym: Mika
  poslat zprávu...

 • PhDr. Jiří Mikulka

 • Archiv bezpečnostních složek Kanice
  Pseudonym: JMik
  poslat zprávu...

 • Ing. Jiří Mrkos

 • Pseudonym: jmb
  poslat zprávu...

 • MSMT

 • poslat zprávu...

 • Dana Olivová

 • Pseudonym: Do
  Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
  poslat zprávu...

 • Ing. arch. Lukáš Pecka

 • architekt
  Kontakt: www.lukaspecka.cz
  poslat zprávu...

 • Anna Pečinková

 • Pseudonym: APe
  poslat zprávu...

 • Mgr. Eliška Plotěná

 • NPÚ ÚOP v Brně, Metodické centrum moderní architektury v Brně
  Pseudonym: Plot
  Kontakt: Vila Stiassni, Hroznová 14, Brno 603 00
  poslat zprávu...

 • Mgr. Martina Popovičová

 • archivářka
  Pseudonym: Pop
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
  poslat zprávu...

 • Mgr. Michaela Růžičková

 • Pseudonym: Růž
  poslat zprávu...

 • Jana Barbora Slaběňáková

 • Archiv Masarykovy univerzity
  poslat zprávu...

 • Stehlíková

 • poslat zprávu...

 • PhDr. Zdeňka Stoklásková, Ph.D.

 • Pseudonym: Stokl
  poslat zprávu...

 • Mgr. Zuzana Strnková

 • Pseudonym: Zuza
  poslat zprávu...

 • Mgr. Šárka Svobodová

 • archivářka
  Pseudonym: ŠS
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Jana Škrdlíková

 • archivářka
  Pseudonym: skr
  Kontakt: Archiv VUT v Brně, sídlo: Klatovská 18a, doručovací adresa: Antonínská 548/1, 601 90 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Věra Šlancarová

 • kurátor archeologických sbírek
  Pseudonym: Šla
  Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Anežka Špinlerová

 • poslat zprávu...

 • PhDr. Jiří Vaněk

 • historik
  Pseudonym: Jiv
  Kontakt: Muzeum města Brna, Špilberk 1, 662 24 Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Martina Vodáková

 • Muzeum města Brna
  poslat zprávu...

 • Mgr. Tomáš Zapletal

 • Archiv Masarykovy univerzity
  Pseudonym: TZ
  Kontakt: Žerotínovo nám. 3, Brno
  poslat zprávu...

 • Mgr. Michaela Zemánková

 • Pseudonym: MZem
  poslat zprávu...

 • Mgr. Martina Zemanová

 • poslat zprávu...

 • Mgr. Jana Zifčáková

 • archivářka
  Pseudonym: Zif
  Kontakt: Archiv města Brna, Přední 2, 618 00 Brno-Černovice
  poslat zprávu...

ŘEŠITELÉ PROJEKTU FINANCOVANÉHO Z PROSTŘEDKŮ OP VK +