Lázně města Brna


  historický název

  lázně Diana (Dianabad)


  ulice

  Rašínova 12/643


  existence

  stavba již neexistuje


  území

  Brno-město


  vznik

  1860


  stavební vývoj

  Lázně Diana se nacházely v zahradě u kostela sv. Jakuba. Byly postaveny podle projektu Huberta Gessnera v letech 1905–1906. Budova však byla poškozena při bombardování Brna v roce 1944. Na tomto pozemku pak byly vystavěny Ústřední lázně, dnes Lázně města Brna.


  městská část

  významné osoby

  Emil Bloch
  vedoucí léčebného oddělení, obyvatel Paula Bloch
  bydliště


  MJ


Aktualizováno: 26. 08. 2021